Föräldrar och vårdnaden om barnet

2021-01-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejMin dotter är 23 år lever med en man i ett märkligt förhållande och jag är förtvivlad att hon inte lämnat honom , han är manipulativ och hon tassar på tå för honom (vill inte att han ska bli irriterad) hon vågar aldrig säga vad hon tycker för då blir han förbannad och hon tystnar och hon är sällan glad numera. Hon har någon gång sagt att hon vill lämna honom men han hotar med att ta livet av sig.Han har varit beroende av droger förut , har haft spelberoende(har numera rejäla skulder) och alkoholproblem som han fortfarande har.Han har ett barn sedan tidigare förhållande varannan vecka.Dottern är nu gravid ska nedkomma i april 2021, han lovade att de skulle flytta närmre hennes familj som bor i Skåne (de bor nu på Gotland) han har visst ångrat sig , jag vill egentligen att hon lämnar honom och undrar hur det skulle fungera om hon nu gjorde det , kan hon få vårdnaden om hon flyttar innan barnet är fött? Hon har bara haft ströjobb på Gotland så hon kommer få dålig föräldrapenning , han studerar till lastbilschaufför och är färdig i mars.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstått dig rätt så undrar du huruvida din dotter kan få ensam vårdnad om barnet. Du nämner inte om dottern är gift eller om det är ett samboförhållande. I det följande kommer jag därför att redogöra för båda aspekterna i förhållande till vårdnaden om barnet.

Aktuell lag: Föräldrabalken (FB)


Gifta föräldrar

I 6:3 FB sägs att barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Är mamman gift blir hennes make automatiskt far till barnet enligt 1:1 FB.

Om föräldrarna är ogifta har modern som huvudregel ensam vårdnad

Om föräldrarna inte är gifta är det modern som får ensam vårdnad om barnet (6:3 FB). För att ogifta föräldrar ska kunna få gemensam vårdnad om barnet så krävs det att faderskapet är fastställt genom en faderskapsbekräftelse (1:4 FB).

Om faderskapet är fastställt kan t.ex. fadern vända sig till rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam (6:5 FB). Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2a FB). När domstolen bedömer om vårdnaden ska vara gemensam tar domstolen hänsyn till en rad olika faktorer. Några av dessa faktorer är: föräldrarnas lämplighet, föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar.

Har föräldrarna väldigt svårt att samarbeta i frågor som rör barnet talar det mot en gemensam vårdnad. En föräldrar kan även anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar eller inte medverkar till en kontakt med barnet och den andra föräldern. Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte och vårdnadsfrågan avgörs alltid utefter barnets bästa, men domstolen dömer gärna till gemensam vårdnad om det inte föreligger exempelvis grova samarbetsproblem eller att ena föräldern anses olämplig som vårdnadshavare av andra skäl.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med (6:14a FB). Eftersom ett nyfött barn är i stort behov av sin moder är det mest naturligt att modern blir boendeförälder även om vårdnaden blir gemensam. Den som inte är boendeförälder kan genom rätten få ett beslut om umgänge.

Sammanfattningsvis är det modern som ensam får vårdnaden om barnet om föräldrarna inte är gifta. Huruvida din dotter flyttar från sin sambo innan barnet är fött har ingen betydelse för vårdnaden, hon kommer som huvudregel få ensam vårdnad om barnet oavsett. Men om faderskapet fastställs kan exempelvis fadern till barnet ansöka om gemensam vårdnad. Om vårdnaden blir gemensam eller inte beror på flera olika faktorer såsom föräldrarnas (dvs. din dotter och hennes sambos) samarbetsförmåga. Om föräldrarna till barnet bestämmer sig för att avtala om t.ex. gemensam vårdnaden, blir vårdnaden gemensam om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6:6 FB). Är din dotter å andra sidan gift så är huvudregeln att barnet från födseln står under vårdnad av båda föräldrarna (dvs. dottern och maken).

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96532)