Föräldrar med umgängesrätt beslutar i vardagliga frågor rörande barnet

2017-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Vi i familjen är vegetarianer och min fyrårige son går på en förskola som enbart serverar vegetarisk mat. Vi äter ägg, mjölktrodukter, fisk och skaldjur. Jag har enskild vårdnad om min son. Min sons pappa har umgänge varannan helg med sin son. Pappan tycker att min son ska äta kött hos honom. Vilket min son aldrig har ätit. Jag får strida om detta ofta med pappan. Jag har enskild vårdnad. Kan jag besluta att min son inte ska äta kött hos pappan? Vad är mina rättigheter och skyldigheter?Och vilka har pappan?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadens betydelse

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran (6 kap 1 § första meningen Föräldrabalken). Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt enligt 1 § blir tillgodosedda, det vill säga barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran (6 kap 2 § andra stycket FB).

Du har som vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap 11 § FB).

Detta gäller dock framförallt större beslut än den situation som du beskriver. Det kan röra sig om t.ex. beslut om vilken skola barnet ska gå på, hur barnets pengar ska förvaltas och liknande.

Umgängesrätten

Barnet har rätt att träffa båda föräldrarna (6 kap 15 § FB). När barnet är hos sin pappa, tar han över den praktiska vårdnaden över barnet. Det innebär att han tar beslut i vardagliga situationer när barnet är hos honom. Detta står inte reglerat i föräldrabalken, men är av praktiska skäl självklart. Däremot får umgängesföräldern givetvis inte ta sådana beslut som kan skada barnet. Beslut ska alltid ska alltid utgå ifrån barnets bästa (6 kap 2a§ FB)

Bedömning

Om du kan visa att barnet mår dåligt eller i övrigt far illa över att äta kött har du ett bättre utgångsläge rent rättsligt för din ståndpunkt. Om barnet aldrig har ätit kött tidigare kanske detta kan medföra att barnet far illa av det, om barnet till exempel blir sjuk. I takt med att barnet blir äldre ska mer och mer hänsyn tas till vad barnet vill. Om barnet redan nu protesterar mot köttet är detta kanske också något som inte är förenligt med barnets bästa.

I övrigt har pappan som utgångspunkt rätt att bestämma över vilken mat barnet ska äta när barnet är hemma hos honom, då detta enligt min bedömning faller in under vardagliga beslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Carl Trolle Olson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?