Föräldrar kan inte komma överens om barnets skolgång

2020-04-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag har en bonusdotter på 9år, som verkligen vill byta skola till sin halvsysters skola, bonusdotterns pappa säger blankt nej. Finns det nåt vi kan göra för att hon ska kunna få byta skola? hon är fortfarande skriven hon sin pappa, då hennes mamma, min nuvarande sambo. Ville ut från det hemmet så fort som möjligt, för att hon var rädd för honom.Mvh J---y
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga

Den gemensamma vårdanden

Den situation som ni beskriver förutsätter att barnet är under gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att barnets personliga angelägenheter bestäms av båda föräldrarna gemensamt, och respektive föräldrer har vetorätt (6 kap 11, 13 §§ Föräldrabalken). Detta har medfört den situation som ni nu befinner er i.

Det enda sättet att hindra honom från att ha en talan i frågan är att frånta honom vårdanden.

Lösningen

Den tydligaste lösningen på problemet, bortsett från att övertyga fadern, är att försöka väcka talan om ensam vårdnad(6 kap 5 § Föräldrabalken). Om ni lyckas med detta kommer inte längre fadern ha möjlighet att påverka dotterns angelägnheter på samma sätt som han gjorde som vårdnadshavare.

Det här är inte en garanterat fungerande lösning, eftersom utgångspunkten i svensk rätt är att barnet mår bäst av att stå under föräldrarnas gemensamma vårdnad. Gemensam vårdnad kan dock inte dömas ut ifall båda föräldrarna vägrar det.

Det som talar för att ni får ensam vårdnad är den s.k. kontinuitetsprincipen. Denna innebär att rätten försöker, som ett led av att följa barnets bästa, rubba barnets vardag så lite som möjligt genom sitt domslut. Därför är utgångspunkten i ett vårdnadsmål där föräldrarna vägrar gemensam vårdnad att barnet blir kvar hos den förälder som det redan bor hos. Vidare hävdar ni att barnet hyser rädsla för sin far, vilket talar kraftigt till er fördel, men utgör fortfarande ingen garanti.

Om modern får ensam vårdnad finns fortfarande möjlighet att fadern tilldöms umgängesrätt. Ni kan också få underhållsbidrag i så fall.

Överväganden i att väcka talan

Inledande av ett vårdnadsmål är inte ett beslut som skall tas lättvindigt. Det riskerar dels barnets välmående i sig, dels finns det inget som hindrar den förlorande föräldern från att väcka talan igen.

Barn mår inte bra av att vara föremål för vårdnadstvister. De skadar deras relation till sina föräldrar, och de reagerar sällan positivt på socialnämndens utredningsförfaranden, då tjänstemän från kommunen övervakar deras vardag, och ställer frågor som ofta rör obehagliga och personliga teman.

Vidare innebär ett domslut ingen garanti för att processandet är över. Pricnipen om förbudet mot dubbelprövning finns inte inom vårdnadsmål, och det är möjligt att väcka talan igen efter att ett mål i samma fråga avslutats. Det enda praktiska hindret som finns är den processande partens förmåga att betala sin advokat.

Sammanfattning och slutsats

Ni kan lösa situationen ni befinner er i på två sätt. Antingen kommer ni överens med fadern och övertygar honom om er sak, eller så vänder ni er till rätten i syfte att få ensam vårdnad till modern.

Om ni ska vända er till rätten behöver ni överväga om det är värt det. Hur kommer detta påverka dotterns relation till er, till fadern och till sin omgivning? Finns det sannolikhet att fadern väcker talan på nytt när processen avslutats? Kommer fadern tilldelas umgängesrätt och hur kommer denna påverka relationen till er och dottern?Motiverar ändamålet tillvägagängssättet?

Jag hoppas ni får ett bra slut på denna konflikt, och om ni har fler frågor kommer det alltid finnas möjlighet att vända er till os igen

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (832)
2021-05-08 Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

Alla besvarade frågor (92143)