föräldraledighet under semesterperioden?

2021-04-01 i Föräldraledighet
FRÅGA
Har jag rätt att ta ut föräldradagar under företagets ordinarie semester w 28 - 31och ta ut semesterdagarna senare eller spara semestern till nästa semesterperiod som börjar 2022-04-01.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för semester är att du i samråd med arbetsgivaren och så att verksamheten kan fortgå, kan förlägga semestern hur du vill. Jag misstänker då att din arbetsplats styrs av kollektivavtal eller ett lokalt avtal som medför att det finns en period under sommaren då företaget kanske stänger eller liknande, och arbetstagarna då måste ta ut ledighet då.

Arbetsrätten är ett område som styrs i stor utsträckning av kollektivavtal och lokala avtal. Det är därför inte alltid svaret finns i lagstiftningen, utan det bästa är att prata med facket eller arbetsgivaren om ens arbetsplats är ansluten till ett kollektivavtal. Med det sagt ska jag kort redogöra för vad lagstiftningen säger.

Föräldraledighet eller semesterledig?

Utgångspunkten för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. Utgångspunkten är att arbetstagaren får ta ut hel ledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär (11§ föräldraledighetslagen). Detta måste som utgångspunkt anmälas till arbetsgivaren minst två månader före ledigheten börjar (13§ föräldraledighetslagen). Dock ska man så gott som det går samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning, och ledigheten ska förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå, om det inte utgör en olägenhet för arbetstagaren (14§ föräldraledighetslagen). Utgångspunkten är alltså att du har rätt att själv välja när du vill förlägga din föräldraledighet, och arbetsgivaren kan inte som utgångspunkt neka dig detta. Det finns dock möjlighet att reglera detta i kollektivavtal och då reglera bland annat ledighetens förläggning (2§ föräldraledighetslagen). Företag som exempelvis stänger under vissa veckor, kan reglera vissa av dessa regler i kollektivavtal eller i lokala avtal, och kan i vissa fall lägga ut arbetstagarens semester under denna tid, utifrån att arbetsgivaren ska kunna styra och planera verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså planera in att stänga företaget eller liknande. Men som utgångspunkt har du rätt att ta ut föräldraledighet istället för semesterdagar, men det kan regleras i kollektivavtal eller lokala avtal att man måste ta ut semesterdagar, och inte föräldradagar.

Spara semesterdagar?

Du kan spara semestern till senare, eller till nästa semesterperiod, men oftast bara högst fem semesterdagar per år, men detta varierar också beroende på arbetsplats och avtal (2a§ semesterlagen). Men den rättsliga utgångspunkten är att man får spara sina semesterdagar, om man har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön. Då får man spara en eller flera av dessa dagar till ett senare semesterår (18§ semesterlagen). Den måste dock tas ut inom fem år. Arbetstagaren har då rätt att förlägga de sparade semesterdagarna till det året som arbetstagaren själv väljer, såvida annat inte har avtalat (20§ semesterlagen).

Sammanfattning och råd

Det är tyvärr svårt för mig att besvara din fråga med full säkerhet, då jag inte vet om och vilket kollektivavtal eller lokala avtal som din arbetsplats är ansluten till. Om det är så att det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats, så gäller avtalsfrihet mellan dig och arbetsgivaren, och du kan då inte få sämre villkor än vad föräldraledighetslagen och semesterlagen medger. Men utgångspunkten är att du kan ta ut föräldraledighet under semestertiden, och att arbetsgivaren sällan kan neka detta. Det bästa är om du ansöker om föräldraledighet så snart som möjligt, med två månaders framförhållning, så att förutsättningarna är bättre för dig. Du har också som utgångspunkt rätt att spara dina semesterdagar till nästa semesterår. Men vissa företag har lokala avtal som säger att man måste ta ut semesterdagar under semestertiden, för att kunna styra verksamheten och produktionen.

Jag rekommenderar dig då att prata med din arbetsgivare, men om de inte är tillmötesgående rekommenderar jag dig att kontakta din fackliga representant eller facket direkt, och fråga. De har bättre koll på vad som gäller i din specifika situation.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! Om något är oklart är du välkommen att återkomma till mig på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?