Föräldrabalken är främst dispositiv gällande vårdnad av barn

2017-10-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej där. Enligt lagen får föräldrarna stå för sina respektive kostnader för transport av barnen till och från skolan vid delad vårdnad. Men jag undrar om lagen är dispositiv i någon mening. Om föräldrarna undertecknat ett avtal som säger att det ekonomiska ansvaret för barnen ska delas lika, gäller då detta avtal oaktat vad lagstiftningen säger? I detta fallet har den ena föräldern ca. 8000 högre transportkostnader än den andra per år för transporter till och från skolan. Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lagen har föräldrar med vårdnad över sitt barn skyldighet att säkra en god uppfostran och annat för sitt barn, beslut i vårdnaden ska fattas med hänsyn till barnets bästa.

I två föräldrars gemensamma vårdnad har de ett juridiskt ansvar för barnet tillsammans, i det samarbetet innefattas att de själva ska besluta om frågor rörande barnet. Det innebär att det är upp till föräldrarna själva att bestämma hur kostnader för transport ska delas upp mellan föräldrarna, lagen lägger sig inte i hur föräldrarna delar upp detta. Det viktiga ur lagsynpunkt är att besluten fattas med hänsyn till barnets bästa.

Det du behöver ta med dig från mitt svar är alltså att lagen är tvingande i att beslut ska fattas med hänsyn till barnets bästa, det kan ni inte avtala bort. Så länge barnets bästa hålls i åtanke kan ni dela upp era betalningar hur ni vill.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?