Förälders uppehållsrätt

2016-05-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min fru (som är svensk medborgare men född i USA) har en mamma som bor i USA och inte är EU-medborgare. Skulle mamman, enligt EU-direktivet om fri rörlighet, ha rätt att flytta med mig och min fru till ett annat EU-land än Sverige och bo med oss där, om någon av oss fick jobb i det landet? Vilka krav ställs isåfall på oss och/eller henne för att hon ska ha rätt att göra det? Vad jag har läst kan hon sannolikt inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige trots familjeanknytning till oss. Dock förstår jag det som att den fria rörligheten även omfattar möjligheten för föräldrar till EU-medborgare att göra som jag beskriver ovan, om vi flyttar till ett annat EU-land. Avsikten är som sagt att hon ska bo tillsammans med oss i det andra EU-landet isåfall. Jag är för övrigt svensk medborgare och född i Sverige.Är detta värt att undersöka närmare för oss? Finns det isåfall någon ni kan rekommendera för oss att kontakta för specifik juridisk hjälp i den här frågan?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I vissa fall kan familjemedlemmar till en EU-medborgare (dvs person som är medborgare i någon av EU:s medlemsstater) under vissa förutsättningar ha uppehållsrätt i en annan medlemsstat genom EU-medborgarens uppehållsrätt (t.ex. pga arbete) i denna medlemsstat. Precis som du anger så kan detta gälla även familjemedlemmar som inte är EU-medborgare, så kallade tredjelandsmedborgare. Regler om detta finns i EU:s rörlighetsdirektiv i art 6-7. Kretsen av vilka som utgör familjemedlemmar regleras i art 2 p 2 i direktivet och där framgår att inte alla föräldrar ingår i denna krets utan endast föräldrar som är underhållsberättigade vilket enligt EU-rätten ska tolkas som en en sådan förälder som är beroende av sitt barns försörjning. Det räcker därmed inte bara att personen är mamma åt din fru utan hon ska även vara beroende av hennes försörjning.

Hoppas du fått lite mer klarhet i frågorna. Om du har fler frågor av mer ingående karaktär råder jag dig till att kontakta någon som kan ge dig mer personlig rådgivning. Förslagsvis genom att boka tid hos en erfaren jurist här eller genom knappen till höger.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?