Förälders underhållsskyldighet då barnet fyllt 18 år

2020-11-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag är 19 år och studerar just nu en gymnasial kurs på komvux. Kursen är fysik 2 samt deltid 75%. Jag har även tagit min gymnasieexamen inom media och informationsteknik. Hursomhelst har min far begärt att jag ska betala hyra på 2000kr i månaden då jag nyligen blivit timanställd på en arbetsplats. Jag undrar om min far fortfarande är underhållsskyldig eller om det är dags för mig att bidra mera till hushållet under hans villkor? Har jag rätt till att inte betala hyra eller har jag skyldighet till att göra det för att bo kvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).

Föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). Det alltså det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses: ju större behov ett barn har desto större blir alltså underhållet. I underhållsskyldigheten ingår även barnets boende. Hur stor din fars underhållsskyldighet är kan alltså påverkas av hur mycket du tjänar.

En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). HD fastställde i NJA 1990 s. 49 underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning. Din far är alltså underhållsskyldig för dig så länge du studerar en sådan utbildning och ännu inte fyllt 21.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1701)
2021-05-15 Kan det utgöra brott att fotografera sitt barn och publicera det på nätet?
2021-05-14 Vad gör jag om jag om mitt barnbarn far illa?
2021-05-11 Kan pappa utan vårdnad påverka namnbyte av dotter?
2021-05-09 Hur länge varar underhållsskyldigheten för barn?

Alla besvarade frågor (92281)