FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/10/2017

Förälders rätt vid resa med barn

Om mitt ex vill ta med sig barnen 1 vecka och bo hos mormor och morfar som aldrig träffat barnen så undrar jag om det är möjligt att vägra det då barnen inte känner dom och mormors eviga festande varje helg.

Lawline svarar

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Bestämmelserna om vårdnadshavares ansvar finns i föräldrabalken (FB).

Bestämmande- och beslutsrätt

I reglerna framgår att barnets vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Har barnet två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken (FB) gemensamt inneha bestämmanderätten. Beslut som är av "ingripande betydelse" för barnet måste alltid fattas av föräldrarna gemensamt, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver annat, se 6 kap 13 § 2 st FB. Den förälder som bor med barnet har också enligt samma paragraf rätt att fatta vissa beslut ensam, bland annat beslut som rör den dagliga omsorgen. Den dagliga omsorgen omfattar till exempel frågor som barnets kläder, mat, sovtider och kortare utlandsresor. Beslut kring längre utlandsresor kräver dock föräldrarnas gemensamma samtycke.

Semesterresa

Den allmänna uppfattningen är att ett beslut om en kortare utlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare resa, men en veckas semester skulle troligtvis anses vara en kortare utlandsresa. Det är viktigt att komma ihåg att resan inte får kränka barnets umgängesrätt med den andra föräldern. Pappan till ditt barn får således inte resa med barnet under den tid som barnet ska umgås med dig.

Svaret på din fråga

Har du och pappan gemensam vårdnad och det handlar om en vanlig kortare semesterresa som pappan till barnet utför under sin umgängestid med barnet så är det svårt för dig att ha invändningar mot det utan sakliga skäl. Ett sakligt skäl är exempelvis om det skulle finnas en risk för att barnet far illa.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”