Förälders rätt att veta om barnet går i skolan

2020-07-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Det är så att jag har en son som fyller 18 om några veckor. Jag har ingen kontakt med min son då det inte går varken med mamman eller min son. Jag ville aldrig ha barn och mamman visste det men hennes vilja var viktigare. Har mått psykiskt dåligt över detta i alla år. Har betalat underhåll sen han föddes. Till min fråga, nu är det så att sonen inte är förtjust i skola. Han har gått om och jag tror inte att han kommer fortsätta plugga. Kan man någonstans se om han går i skola? Har låg inkomst och är inte sugen att betala underhåll tills han är 21 om han inte går i skolan! Jag kan inte ha kontakt eller kontakta mamman eller min son då hot och våld förekommer både mot mig och min fru. Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnad mellan vårdnadshavare och förälder

Det framgår inte av din fråga om du har vårdnad eller inte, men utifrån det du berättat antar jag att du inte har det. En vårdnadshavare innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden samt över barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Det är även vårdnadshavarens uppgift att se till att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.

En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har inte samma ansvar för barnet som en vårdnadshavare. Det betyder alltså att en sådan förälder inte heller har samma rättigheter som en vårdnadshavare vad gäller till exempel att delta på utvecklingssamtal eller på annat sätt få del av uppgifter som rör barnet.

Allmänt om underhållsskyldighet

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Denna underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Som huvudregel ska underhållsskyldigheten upphöra när barnet fyller 18. Dock återstår underhållsskyldigheten till 21 års ålder om barnet fortsätter att gå i skolan (dvs. grundskola eller gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning).

Information en förälder har rätt till

Skolan ska samarbeta med och informera både vårdnadshavare och föräldrar som inte är vårdnadshavare om elevernas skolsituation. Hur mycket man har rätt att få veta beror på om man är vårdnadshavare eller inte.

Som förälder har du alltså rätt att veta om ditt barn går i skolan eller inte. Du kan alltså höra av dig till skolan och få information om din son går där eller inte.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88430)