Förälders rätt att kräva vårdnad

2017-11-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag har en dotter som är 8 månader. Det tog fadern 6 månader efter faderskapet var faställt att skriva på för han trodde att jag inte skulle få underhåll då. Han har alltså dragit ut på tiden för att se henne och han har hela graviditeten hotat att ta barnet bråkat förföljt mig då jag inte ville vara intim med honom utan ville bara ha en bra kommunikation för dotterns skull. Jag beslöt efter 6 månader in i graviditeten att dra in familjerätten för dotterns skull. Nu har han övervakat umgänge en gång i veckan med mig och en övervakare det är utanför tingsrätten och jag har gått med på det frivilligt för och se hur det går. Det har gått bra han är som en annan person snäll respektfull ja inte alls som han varit i ett års tid. Nu är min oro att ett kan han få gemensam vårdnad när han betett sig så en hel graviditet och fram tills hon var 4 månader och två om jag har fortsatt ensam vårdnad kommer han få ha henne själv. Han har hotat och ta henne ett par gånger... Orolig mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du har ensam vårdnad men är orolig över att din dotters far ska begära gemensam vårdnad eller få ensam vårdnad.

En förälders rätt att väcka talan om vårdnad

Som förälder har man rätt att väcka talan om vårdnad och begära att få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad om sitt barn (6 kap. 5 § föräldrabalken). Då faderskapet har fastställts har din dotters far rätt till att väcka talan i domstol.

Bedömningen i vårdnadsfrågan

Som jag tidigare nämnt finns möjligheten för din dotters far att kräva gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. När talan väckts ska domstolen bedöma hur vårdnadsfrågan ska lösas. Det görs med utgångspunkt i barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Domstolen ska då göra en riskbedömningen för att avgöra vilka risker det finns om fadern får gemensam eller ensam vårdnad. Vidare tas hänsyn till barnets möjligheter till god och nära kontakt med båda föräldrarna. Domstolen beaktar också barnets rätt till kontinuitet i vardagen, att rycka upp barnet från sin tillvaro brukar inte ses som barnets bästa. Om det föreligger svåra samarbetssvårigheter ska domstolen inte besluta om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Domstolen ska inte heller besluta om gemensam vårdnad om barnet eller en annan familjemedlem utsatts för våld, kränkningar eller trakasserier från den som begär gemensam vårdnad. I den situationen utgår domstolen från att ett samarbete inte kommer fungera och att det inte ligger i barnets bästa.

Sammanfattningsvis

En förälder har alltid rätt till att väcka talan i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Bedömningen ska ske utifrån vad som är barnets bästa. Jag kan tyvärr inte närmare bedöma hur utgången skulle bli i just ert fall men samarbetssvårigheter och våld brukar tala emot gemensam vårdnad. Vidare är det väldigt svårt att kräva ensam vårdnad när man aldrig haft vårdnaden om barnet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att höra av dig.

Vänliga hälsningar,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?