Förälders möjlighet att ta barnets mobiltelefon

2020-05-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, mina föräldrar tar ofta min mobil för att se vilka hemsidor jag besöker, vem jag ringer, vem jag smsar och så. Jag köpte mobilen själv efter mitt förra sommarjobb. Av mina kompisar säger ingen att det är vanligt att föräldrar gör så. Men mina föräldrar säger att så länge jag bor under deras tak är det deras regler som gäller. Får de verkligen göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med beror svaret på om du är omyndig eller inte. Skulle du vara över 18 år har dina föräldrar ingen rätt att ta din mobil från dig.

Är du under 18 år är huvudregeln att du inte får råda över din egendom enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken. Däremot får du dock råda över det du köpt med pengar du tjänat genom ett jobb efter du fyllt 16 år enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken. Det finns dock ett undantag till denna regel vilken låter föräldrar omhänderta egendomen om det krävs med hänsyn till barnets uppfostran eller välfärd.

Sammanfattningsvis kan jag inte med exakthet besvara om dina föräldrar får ta din mobil från det inte framgår hur gammal du är eller om det kan anses vara behövligt med hänsyn till din uppfostran (m.a.o. varför de vill se vem du ringer/smsar). Det som står klart är att dina föräldrar kan ta mobilen om du är under 16 år.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88317)