Förälders bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2019-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag är mamma till en flicka på 11 år och är separerad från fadern. Vi har gemensam vårdnad, men eftersom att jag flyttade därifrån så står hon skriven hos honom trots att hon bor varannan vecka hos respektive förälder. Jag tillhör religionen Wicca och Ibland åker jag iväg till en annan stad på ceremonier tillsammans med andra inom nyhedendomen och vid ett tillfälle har min flicka följt med. Hon tvingas självklart inte att delta i själva religionsutövandet, utan har gått iväg med de andra barnen och lekt under tiden. Nu kräver fadern att hon inte ska följa med på sådana resor någonsin igen och jag funderar om han verkligen har rätten att kräva en sådan sak av mig. Flickan själv träffade en kompis vid detta tillfälle och ville verkligen följa med fler gånger, men kommer antagligen inte att våga gå emot faderns auktoritära beslut. Vad gäller en sådan här gång?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna ska fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern.

Det finns ingen uttömmande beskrivning på vad som ingår i den dagliga omsorgen, det är bland annat val av vilken mat barnet ska äta, val av kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Begreppet fritid är ett vitt begrepp och kan innefatta att följa med på olika aktiviteter, även religiösa sådana. Det viktigaste är att barnet inte far illa när den umgås med någon av föräldrarna. På din beskrivning låter det inte som att din dotter skulle ta skada av att följa med på ceremonin om hon samtidigt inte måste deltaga utan kan leka med sina kompisar vid sidan av. Är det så att att pappan anser att aktiviteten är skadlig för barnet, är det han som har bevisbördan för sitt påstående. Du kan således ta med din dotter utan att behöva ta hänsyn till vad pappan tycker i frågan.

Hoppas att du fick på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77183)