FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/06/2022

Förälders bestämmanderätt över sitt barn

Är det verkligen OK att raka 4åring på ryggen? Barnen i detta fall har sagt till mamman att dom inte ville men att pappan gjorde detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det centrala i ditt scenario är frågan hur långt en förälder får gå i sin roll för att uppfostra sitt barn och ta hand om dess angelägenheter. 

I 6 kap 1 § föräldrabalken (FB) sägs att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Denna bestämmelse anses ange både att barnet har rätt till en behandling som inte är kränkande mot det, exempelvis att barnet blir tvingat till olika saker mot sin vilja, men även att barnet har rätt till en god fostran och goda levnadsförhållanden, däribland märks att barnets hygien ses efter. Genom den del i bestämmelsen där det anges att barnet har rätt till god uppfostran och omvårdnad anses förälderns rätt att avgöra vad som är bäst för dennes barn hämta sin kraft. 

Inom den juridiska doktrinen sägs att ju äldre ett barn blir desto mer självständighet ska barnet tillerkännas. I detta fall är barnet endast 4 år gammalt och bör därför inte anses självständigt kunna sörja för sin hygien. Att föräldern då tar ett beslut som det i ditt fall bör inte anses onormalt eller lagvidrigt, trots barnets protester.

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare