Förälder under skuldsanering, får någon annan ta dennes arvsrätt?

FRÅGA
Fråga om arv mitt i skuldsanering och vem av föräldrarna som ska/borde förvalta barns arv.Morfar varken gift eller sammanboende har en dotter och 3 barnbarn.Jag och dottern skildes för många år sedan,tillsammans har vi 2 barn.Barnen kommer och går som de vill vi bor nära varandra.Dottern genomgår en skuldsanering.Om hennes pappa dör mitt i saneringen och inget testamente är skrivet, vad händer då?Finns det nån lag som ger barnbarnen rätt att överta mammans arv?Gemensam vårdnad har vi med barnen.Säger lagen om morfar dör bör mamma förvalta arvet?Eller är det den som är äldst av föräldranaSom förvaltar barnens arv?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om ingenting är testamenterat åt någon annan än den enda arvingen, dottern i det här fallet, så tillfaller arvlåtarens kvarlåtenskap enbart dottern. Barnbarn träder endast in som arvingar till deras morförälder om istadarätten aktualiseras. Istadarätten innebär en rätt för barn att ärva istället för deras avlidna förälder. Det vill säga om dottern inte levt vid tiden för morfars bortgång, skulle istället barnen ärva med samma rätt som hon skulle haft. Eftersom dottern lever har barnbarnen ingen arvsrätt istället för eller före henne vad gäller morfars kvarlåtenskap.

Eftersom dottern utgör den enda bröstarvingen, tillfaller därmed hela kvarlåtenskapen henne. Eftersom du inte är bröstarvinge, barn, eller överhuvudtaget inte arvinge till barnens morfar kan arvet inte delas med dig. Det är fullt förståeligt att du undrar över hur arvet kan påverka barnens tillvaro på ett positivt sätt och att det därför inte är idealt att föräldern under pågående skuldsanering får sin ekonomi förbättrad. Detta skulle ju kunna leda till en omprövning av skuldsaneringen om en av hennes borgenärer får reda på arvet och ansöker om en omprövning. Eftersom hennes ekonomi förbättras ska det i familjerättslig mening således innebära att hon också får bidra till barnen i motsvarande mån, kort sagt bör barnen få det bättre om en förälder hamnar i bättre ekonomisk ställning enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken (lagen återfinns här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (945)
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (94273)