Förälder som tagit barnets efterlevandepension

Hej !

Min sambos dotter avled i maj 2018 . Hennes yngsta dotter,16 år, är familjehemsplacerad hos oss av kommunen.

Nu har det visat sig att fadern tagit efterlevandepensionen fram till juni 2019 då överförmyndaren spärrar kontot. Det rör sig om ca 48000 . Undrar hur vi ska gå till väga för att få tillbaka pengarna som fadern tagit.

Ska det polisanmälas ? Eller hur gör vi ?

Med vänliga hälsningar

Bonusmormor

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Inledningsvis vill jag beklaga det inträffade. Så ska det självklart inte få gå till. Jag kommer här nedan redogöra för hur ni kan bör vidare.

Allmänt om förvaltning av ett barns tillgångar

Utgångspunkten är att föräldrarna förvaltar barnets tillgångar och att detta får ske utan någon särskild tillsyn. Det kallas för fri föräldraförvaltning och innebär att föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt som på bäst sätt gagnar barnet. Tillgångarna får i skälig omfattning användas för att tillgodose barnet utbildning, uppehälle och nytta i övrigt. Detta innebär alltså att en förälder får ta ut pengar som är barnets om det är för att tillgodose barnets behov. Det är däremot aldrig tillåtet att blanda samman barnets tillgångar med förälderns eller använda barnets tillgångar till förälderns egen nytta. Har pengarna med andra ord använts till att exempelvis betala pappans levnadskostnader är detta inte tillåtet.

Kan pappans beteende vara brottsligt?

Att pappan tagit ut barnets efterlevandepension kan vara brottsligt om det skett för att använda pengarna för egen räkning. Det brott som kan vara aktuellt är förskingring. Förskingring är enkelt beskrivet när en person (pappan i detta fall) fått annans egendom i sin besittning (barnets efterlevandepension) med skyldighet att utge eller redovisa egendomen men tillägnar sig den eller på annat sätt åsidosätter vad personen har att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Det krävs också att det hela skett med uppsåt, alltså att det varit pappans avsikt att ta pengarna från barnet. Det kan utifrån det du beskriver mycket väl vara vad som hänt i detta fall. Har händelsen dessutom inneburit vinning för pappan (=han blev rikare) och skada för barnet (= hon blev fattigare) kan pappan dömas enligt 10 kap 1 § Brottsbalken. Straffet för förskingring är fängelse i högst 2 år. Utöver detta kommer pappan ifall han blir dömd få betala skadestånd till barnet. Skadeståndet kommer motsvara den summa som han förskingrat, det vill säga ca 48 000 kronor.

Hur ni bör gå vidare

Det ni bör göra så snart som möjligt är att polisanmäla det inträffade. Detta går att göra på polisens hemsida, över telefon eller genom att besöka en polisstation. Bra att veta är att om någon annan än brottsoffret (dottern) gör anmälan måste denne utöver sina egna personuppgifter också kunna uppge brottsoffrets personuppgifter.

- Vill du göra anmälan över telefon är numret är 114 14.

- Vill du göra anmälan över internet går du via denna länk på polisens hemsida.

-Vill du besöka polisen hittar du din närmsta polisstation här.

Vad som händer efter anmälan

Efter att anmälan kommer in kommer en bedömning göras ifall det finns skäl att tro att brott har begåtts. Om så är fallet och polis eller åklagare anser att det är möjligt att utreda brottet vidare kommer en förundersökning inledas. Om åklagaren under förundersökningen tycker att det är ställt utom rimligt tvivel att den som är åtalad har utfört brottet kommer han eller hon att väcka åtal. Att åtal väcks innebär att det blir en rättegång där pappan kan komma att dömas för brottet.

Hoppas att du fått svar på din fråga och stort lycka till nu!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”