Förälder som nekas att träffa sitt barn (umgänge)

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag bor i Huddinge kommun och de har hotat mig att jag inte ska få rätt till att träffa mitt barn. Även om barnet vill det själv, varje gång jag har försökt få ihop ett umgänge så har jag efter upplevt hot och våld från omgivningen i området. Varför? De har aldrig givit mig en handläggare häller pappan är också misstänkt för att ha sexuellumgänge med barnet. Vem ska man vända sig till? Snälla hjälp.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är det så att socialtjänsten i din kommun avråder från att barnet ska få träffa dig kan du vända dig till domstol för att få umgänget fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Domstolen kommer med beaktande av barnets bästa besluta i umgängesfrågan (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnets åsikt i umgängesfrågan ska även tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder, ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja i frågan (6 kap. 2 b § föräldrabalken).

Har du inget umgänge fastställt skulle jag i din situation vända mig till rätten, får du en dom som reglerar umgänget måste domen följas av den andra föräldern, annars riskerar den andra föräldern att göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgänget kan ske på olika sätt och inte enbart genom fysiska träffar, till exempel genom telefonkontakt eller via videosamtal. Under vissa förutsättningar kan även ett umgängesstöd medverka vid umgänget under en viss tid (6 kap. 15 c § föräldrabalken).

Om det enbart är barnets boförälder som motsätter sig umgänget skulle jag först vända mig till familjerätten i din kommun för att få hjälp att lösa umgängesfrågan. Där kan ni även skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får om det blir godkänt av socialnämnden samma rättsverkan som en dom. Alternativt efter det är att vända sig till rätten för att få umgänget fastställt genom dom. Har du redan ett fastställt umgänge eller kommer umgänget bli fastställt i framtiden kan du begära verkställighet om du ändå skulle nekas att träffa ditt barn (21 kap. 1 a § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)