Förälder som inte träffar barnet på umgängestillfällena och samarbetssvårigheter

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
HejVi har en dom sen 2018 på delad vårdnad och ett umgänges schema.Som inte har följts en ända gång sen den kom. Hen har aldrig hämtat barnet på umgänges tiderna varannan helg m.mDet har alltså gått tre år snart sen domen om umgänge kom och Hen svarar inte ens vid frågor rörande barnet. Eller andra frågor eller ja inte alls Vad har man för rättigheter och hur skulle det gå om man stämde på nytt om ensamvårdnad om barnetBarnet börjar snart skolan och papper ska in men eftersom Hen inte svarar så känns det som skolgången kommer bli tungt för min del som bo förälder
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Umgänget

Alla beslut rörande vårdnad och umgänge ska tas med beaktande i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken)

Ett förordnande om umgänge kan upphävas om det är så att umgängesföräldern inte umgås med barnet på de tider som är fastställda av domstolen. Anledningen är att det inte ses förenligt med barnets bästa som kan ha en längtan och se fram emot ett umgänge som aldrig blir av. Se exempelvis RH 1997:59 där ett beslut om umgängesrätt upphävdes då umgängesrättshavaren inte utnyttjade umgängestillfällena.

Vårdnaden

Precis som vid frågor gällande umgänge utgår man från vad som är förenligt med barnets bästa när vårdnadsfrågan avgörs. Föräldrarna ska ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet för att gemensam vårdnad ska vara aktuell. Har föräldrarna svåra samarbetssvårigheter anses det inte förenligt med barnets bästa att vårdnaden är gemensam (6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken).

Situationen i ditt fall

Att den ena föräldern vägrar att kommunicera med den andra föräldern så att viktig information kring barnet undantas som kan påverka barnets vardag negativt eller att vårdnadshavarna inte tillsammans kan komma överens så att viktiga dokument skrivs på tyder på så pass grova samarbetssvårigheter att ensam vårdnad kan bli aktuell. Det tillsammans med att den ena föräldern vägrar träffa barnet och kommunicera angående umgängestillfällena kan vara tillräckligt för att rätten ska döma till ensam vårdnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga häl

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?