FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/10/2017

Förälder som hindrar barnets umgänge med den andra föräldern

Min sambo bor i Stockholm och har en 12 årig son i Östersund. Mamman till barnet ville inte skilja sig och motarbetar allt vad hon kan för min sambo angående att få träffa sin son. Hon hotade tidigare att ta livet av sig när sonen var hemma med henne. Hon hade tabletter i sin hand och hade frågat sonen om han visste att hon kommer att dö om hon tar dessa. Sonen skickade sms till pappan i Stockholm som i sin tur ringde sin mamma som åkte dit med polis och ambulans. Socialen och skolan har gjort orosanmälan och sonen pratar med någon. Nu i helgen var vi uppe och min sambo ville träffa sin son och ta med honom med oss i några timmar. Vi skulle äta med hans farmor och farfar, samt farbror och kusin. Sonen ville åka med men var orolig för sin mamma. Min sambo lovade ringa sitt ex och tala om att han åker med oss några timmar(hon jobbade). Mamman gapade om allt som min sambo hade gjort fel och att han skulle ha tvingat sonen att följa med. När de la på ringde mamman sonen som väntade på oss utanför huset och pratade i telefonen med sin mamma. Han såg riktigt ledsen ut. Mamman hade sagt att hon hade tänkt göra något roligt med sonen just denna kväll och ville inte att han följer med oss. När de hade lagt på ringer mamman min sambo . Jag hör sambon fråga om hon hotar honom. Mamman hade talat om att om du tar med sonen får han åka med oss till Stockholm och då vill hon aldrig mer se honom. Detta hörde inte sonen som tur var men han grät och tyckte att det är jobbigt att stå emellan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte riktigt vad du vill veta, men jag antar att du undrar vad som kan hända med vårdnaden av barnet och vilka rättigheter barnet och din sambo har. Därför kommer jag att kort förklara hur rättsläget ser ut. Jag kommer även att ge några personliga synpunkter på situationen. Dessa hittar du under den fjärde rubriken.

Kort om barns rättigheter

Jag antar att det är mamman som har vårdnaden av barnet eftersom de bor tillsammans. Den som har vårdnaden av ett barn är skyldig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (se föräldrabalken, 6 kap. 1 och 2 §). En förälder som är vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att barnets behov tillgodoses. Detta gäller både barnets individuella behov, t.ex. egna intressen, och mer allmänna behov som rör t.ex. barnets hälsa.

Barnets behov av att få umgås med båda sina föräldrar är dessutom särskilt viktigt. Detta gäller även om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare. Barnet har nämligen en rätt att få umgås med båda sina föräldrar. Den förälder som är vårdnadshavare är skyldig att medverka till att barnet får träffa den andra föräldern och dessutom är föräldern som är vårdnadshavare skyldig att lämna information om barnet till den andra föräldern. Det handlar först och främst om information om barnet som den andra föräldern behöver känna till, när barnet ska få träffa den föräldern. Barnets rätt till umgänge med sina föräldrar regleras i föräldrabalken 6 kap. 15 §.

Vad kan hända med vårdnaden av barnet om vårdnadshavaren inte sköter sig?

Om en förälder som är vårdnadshavare inte tar hand om barnet eller respekterar barnets rättigheter kan vårdnaden överflyttas till den andra föräldern (se föräldrabalken 6 kap. 7 §). Det krävs dock att föräldern som är vårdnadshavare verkligen har misskött sig och att det finns en fara för barnets hälsa eller utveckling för att den andra föräldern ska få överta vårdnaden av barnet enligt den bestämmelsen. Det betyder att det ska väldigt mycket till för att en förälder ska förlora vårdnaden av barnet enligt den bestämmelsen.

Däremot kan en förälder som inte är vårdnadshavare, men som t.ex. anser att den är lämpligare som vårdnadshavare än den förälder som är vårdnadshavare, ansöka om att få ta över vårdnaden av barnet (se föräldrabalken 6 kap. 5 §). När en domstol bedömer vem av föräldrarna som ska få vårdnaden av barnet blir föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet särskilt viktig. Det betyder inte att föräldrarna måste vara överens om allt, men det är däremot viktigt att föräldrarnas oenigheter inte går ut över barnet.

Barnets bästa är avgörande vid beslut som rör barn

När en domstol ska fatta ett beslut som rör t.ex. vårdnaden av ett barn är det alltid vad som är bäst för barnet som är den avgörande faktorn. I föräldrabalken 6 kap. 2 a § nämns några viktiga kriterier som domstolen ska ta hänsyn till när frågan om vad som är bäst för barnet avgörs. Dessa kriterier är:

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Domstolen måste också ta hänsyn till barnets vilja. Ju äldre och ju mognare barnet är, desto mer vikt ska läggas vid vad barnet vill.

Även andra omständigheter kan ha betydelse för vad som är barnets bästa, t.ex. om en förälder inte har möjlighet att tillgodose barnets grundläggande behov eller om föräldern har allvarliga psykiska problem osv. Det kan då vara lämpligare att den förälder som har möjlighet att bättre ta hand om barnet får ta över vårdnaden. Samtidigt vill domstolen inte förändra barnets tillvaro allt för mycket. Det kan t.ex. vara skadligt för ett barn att flytta till en förälder som bor långt borta och som barnet inte har bott med tidigare, även om den föräldern skulle vara en bättre vårdnadshavare än den andra föräldern.

Det finns inte något självklart svar på vad som är barnets bästa i alla situationer. Eftersom varje familj har olika förutsättning och varje barn är unikt, måste vad som är bäst för barnet avgöras från fall till fall.

Min bedömning av situationen

Jag vet ju som sagt inte riktigt vad du vill veta, men jag förstår att du är orolig för din sambos son. Det är självklart allvarligt att socialen och skolan har skickat in en orosanmälan och att pojken nu måste prata med någon. Det du har berättat om din sambos ex är också oroväckande, särskilt med tanke på pojkens psykiska hälsa och hur han kan påverkas av sin mammas beteende. Att en förälder försöker hindra barnets umgänge med den andra föräldern är något som domstolen har sett mycket allvarligt på i många fall. Det är också en sådan faktor som tyder på att en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare. Som jag nämnde ovan är det väldigt viktigt att barnet får en god kontakt med båda sina föräldrar och barnet har en rätt att umgås även med den förälder som inte är vårdnadshavare. Att mamman hotade din sambo med att hon aldrig mer ville se sin son om han följde med er är självklart något som försvårar umgänget mellan din sambo och sonen, åtminstone om hon menade allvar.

Om det är så att din sambo funderar på att begära att få vårdnaden av sin son måste som sagt en bedömning av vad som är bäst för sonen göras. Jag vet ju inte så mycket om de andra omständigheterna i deras fall, men jag skulle tro att sonens vilja skulle kunna få en ganska stor betydelse vid en sådan bedömning. Om han har känt sig otrygg hemma under en längre tid och om han tror att han skulle få det bättre om han flyttade till sin pappa kan det finnas en möjlighet för din sambo att få överta vårdnaden.

Vi på Lawline kan ge er ytterligare rådgivning

Om du och din sambo har fler frågor eller om ni funderar på något angående vårdnaden av barnet får ni gärna kontakta Lawline för vidare rådgivning. Ni kan då ringa vår telefonrådgivning för att få ett snabbt svar på vad ni kan göra om ni vill ta saken vidare. Denna tjänst hittar ni på Lawlines hemsida.

Om ni har frågor angående vidare rådgivning får ni gärna skicka ett mail till info@lawline.se

Hoppas att detta var till hjälp och lycka till vidare!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000