Förälder som döljer barnets pengar från den andra föräldern

2016-11-29 i Barnrätt
FRÅGA
Min man och jag ligger i skilsmässa och nu har han tömt barnens sparkonto och vägrar säga var/om han har placerat dem. Får han göra så? Vi är fortfarande gifta på pappret.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det spelar ingen roll om ni fortfarande är gifta utan vad som spelar roll är om ni har gemensam vårdnad om barnet. Jag antar att ni har gemensam vårdnad eftersom allt pekar på det, så det är det jag kommer att utgå från i mitt svar.

Bestämmelserna rörande barn finns i föräldrabalken (hädanefter förkortat FB), se länk till FB här.

Vad som blir relevant här är 13 kap. i FB. I 13 kap. 1 § står att föräldrarna ska bestämma över barnens tillgångar gemensamt, se här. Det är alltså inte okej att göra som din make gjort. Det framgår även av 10:2 FB att föräldrar med gemensam vårdnad är båda förmyndare åt sina barn (se här).

Men hur ska du då lösa uppgiften rent praktiskt? Att kunna juridiken är en sak men att få den tillämpad kan ofta vara svårt.

Att han har gjort fel kanske inte gör att han vill lämna tillbaka pengarna utan vidare. Ett sätt att göra det är att höra av sig till överförmyndaren i kommunen du bor på. Överförmyndare är något kommuner ska tillhandahålla och jobbar främst med att se till att förmyndare (vilket föräldrar som sköter barns ekonomi är) sköter pengarna som tillhör någon annan ordentligt. Du skulle kunna ringa eller besöka deras kontor i den kommun ni bor i och fråga hur detta ska lösas.

Ett annat sätt som skulle kunna fungera är att försöka prata med mannen ytterligare och sedan om han inte vill samarbeta se till att väcka talan mot honom i domstol. Detta kanske mest kan användas som ett hot, men det skulle gå att se till att pappan till barnet förlorar sitt förmyndarskap av barnet och att du ensamt blir ansvarig för barnets ekonomi. Detta står i 10 kap. 10 § FB (se här). I den paragrafen står att en förmyndare som missbrukar sitt förmyndarskap ska inte vara förmyndare. I verkligheten ligger detta långt bort, men hot om att gå till domstol med detta som utgångspunkt kan vara väldigt effektivt.

Men som sagt, hör av dig till överförmyndarnämnden för att praktiskt få information om hur du kan gå till väga för att lösa den här situationen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, kvarstår några funderingar så lämna en kommentar här på lawlines hemsida så hör jag av mig så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88131)