Förälder ljuger under samarbetssamtal

2021-06-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, min dotter har nyligen separerat från sin sambo som under längre tid utsatte henne för psykisk misshandel. Då lägenheten står på honom så krävde han att hon skulle flytta. De har en gemensam son på 17 månader där min dotter var hemma hela föräldraledigheten. Det har alltid varit min dotter som tagit huvudansvaret för sonen då pappan bl a har ett spelberoende och jobbar kvällar. Han spelar som oftast hela nätterna och sover då halva dagen tills det är dags att jobba. Han har umgåtts med sonen någon timme innan jobbet bara och ibland inte alls sedan sonen började förskolan. Pappan har svårt att hålla rutiner och brister i att hålla sov- och mattider för sonen men även att se till att han får i sig tillräckligt med näring. Pappan snusar och slänger sin använda snus överallt, i sängen, på golvet mm. Det har hänt att sonen fått tag i använd snus och stoppat det i munnen. Det har varit mamman som fått hålla rent och se till sonens säkerhet. På samarbetssamtal hos Familjerätten ljuger pappan och säger att han har umgåtts med sonen och tagit ansvar för honom i samma utsträckning som mamman. Från att man ansett att sonen är för liten för växelvis boende så har man nu gjort en schema där sonen kommer att sova 3-5 nätter i sträck hos pappan och kommer övervägande att bo hos pappan . Min dotter känner sig maktlös och är förtvivlad då pappan mer vill "vinna" än att se till sonens bästa. Vilka "rättigheter" har min dotter och är inte Familjerättens roll att se till barnets bästa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Som jag förstår din fråga så har din dotter och hennes sambo varit på samarbetssamtal hos familjerätten i kommunen och där slutit ett avtal om boendet. Jag utgår från att vårdnaden är gemensam.

Vilka rättigheter har din dotter?

Din dotter har ett par olika möjligheter. Det första alternativet är att ha nya samarbetssamtal med familjerätten för att försöka komma fram till ett nytt avtal som ersätter det gamla (6 kap. 14 a § FB). Detta är det bästa alternativet om föräldrarna själva vill komma fram till exakt vad som ska gälla. Här finns dock fortfarande risken att din dotters sambo fortsätter ljuga.

Det andra alternativet är att väcka talan i domstol. Då har din dotter två alternativ att yrka på, beroende på vad hon vill. Antingen kan hon yrka på ensam vårdnad, eller på att barnet ska bo helt eller delvis hos henne. Då blir det upp till domstolen att besluta om boendet och/eller vårdnaden (6 kap. 5 § FB och 6 kap. 14 a § FB). Att det finns ett avtal hindrar inte att man prövar frågor om barnets vårdnad och boende i domstol eller i nytt avtal eftersom man anser att barnets bästa alltid går först (6 kap. 2 a § FB).

Vid domstolens bedömning av vem av föräldrarna som ska få vårdnaden av ett barn kan även en förälders missbruk, försummelse eller brister i omsorgen få betydelse om det finns risk för bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Sådana omständigheter talar för att den andra föräldern ska få vårdnaden. Notera att detta endast gäller om man vill ha ändring i vårdnaden och inte om talan enbart gäller barnets boende.

Min bedömning är att din dotter har goda möjligheter att få vårdnaden och boendet eftersom din dotters sambo både har ett spelberoende och verkar brista i omsorgen. Detta grundar jag på att din dotters sambo har svårt att upprätthålla rutiner för barnet, inte ser till att barnet får i sig tillräckligt med näring och även lämnar snus så att barnet kan få i sig det. Enligt min åsikt talar detta för att pappan brister i omsorgen på ett sätt som innebär bestående fara för barnets hälsa.

Skulle din dotter välja att väcka en talan om ändring i vårdnad är det troligt att domstolen beslutar att socialnämnden eller familjerätten ska lämna upplysningar eller göra en utredning om vad som är bäst för barnet. Under en sådan utredning pratar en socialsekreterare med både föräldrarna och barnet. Barnets åsikter får desto större roll ju äldre barnet är. Under en sådan utredning blir det svårare för pappan att ljuga om vilket ansvar han har tagit för barnet, då utredningen bör visa de faktiska förhållandena och inte det som pappan falskt påstår.

Vad är familjerättens roll?

Som jag förstår din fråga så är det genom samarbetssamtal som din dotter och hennes sambo har varit i kontakt med familjerätten. I den situationen är familjerättens roll enbart att erbjuda stöd och samtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor som rör barnet. De kan även hjälpa till att upprätta avtal om dessa frågor. Här har alltså familjerätten inte en skyldighet att verka utifrån barnets bästa, utan endast att försöka uppnå att föräldrarna kommer överens. Familjerätten kan dock i en pågående vårdnads-, boende eller umgängestvist i domstol genomföra en utredning för att reda ut vad som är bäst för barnet.

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96515)