Förälder ger orättvist fördelat bort pengar till bröstarvingar

Hej! Min pappa dog för ett år sedan. Min mamma lever fortfarande. Vi är 4 arvingar. Mamma har precis sålt deras gemensamma skogsfastighet och delar nu ut pengar orättvist till till oss fyra. Yngsta systern fick för ca 10 år sedan hjälp med insats på 200 000 i en fastighet utan att kompensera oss andra. Är det rimligt att ge olika mycket pengar till sina barn? En i syskonskaran får mycket, en lite grann och två inget alls. Tacksam för svar! Hälsningar 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

För frågor om arv får man vända sig till Ärvdabalken. I ditt fall är ni 4 barn, dvs 4 bröstarvingar och som sådana ärver ni i första arvsklassen och ni delar som huvudregel lika på arvet (2 kap. 1 §). När er pappa dog så eftersom han var gift med er mor fick hon hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, och ni får vänta på att få ut arvet efter er pappa tills även er mamma har dött (3 kap. 1 och 2 §§). Att er mamma har fri förfoganderätt innebär att hon får fritt förfoga över kvarlåtenskapen vad avser att sälja, ge bort och liknande, men hon får inte testamentera bort den (3 kap. 2 §). Skulle er mor ge bort alltför stor del av pengarna kan ni i vissa fall kompenseras för detta enligt 3 kap. 3 §.

Er mor ger bort pengar till er barn, och som huvudregel anses gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv (6 kap. 1 §). Om det inte ska räknas som förskott på arv måste det anges specifikt i t ex gåvobrevet. Ett förskott på arv avräknas vid arvskiftet, och personens arv minskas alltså med samma summa som förskottet. T ex i det fall där din mamma hjälpt ett barn med 200 000 kr så såvida det inte av ett gåvobrev framgår att det inte ska räknas som förskott på arv, så kommer det barnets arv sedan minskas med 200 000 kr när din mamma dör. Om någon fått mer än sitt arv är han eller hon som huvudregel inte återbetalningsskyldig (6 kap. 4 §), såvida inte laglotten kränks för övriga bröstarvingar (7 kap. 4 §).
Ett förskott på arv "läggs till" arvet innan det delas (6 kap. 5 §), och man fördelar först arvet som om det inte skett några förskott och därefter dras förskottet av från förskottsmottagarens arv. Ett förskott ska alltså inte minska övrigas arv som huvudregel (även om det i praktiken kan ske enligt 6 kap. 4 §).

Laglotten är enligt 7 kap. 1 § hälften av arvslotten.Ni är fyra barn, och er arvslott är alltså 1/4 eller 25% om man vill uttrycka det i procent. Således är laglotten 1/8 eller 12,5%.Även från laglotten ska ev förskott på arv avräknas (7 kap. 2 §). Så som du ser är det möjligt att fördela ett arv ojämnt mellan sina barn, men bara till en viss nivå. Om laglotten kränkts genom gåva måste bröstarvingen väcka talan i domstol (7 kap. 4 §), har den istället kränkts genom testamente måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet (7 kap 3 §).

Så din mamma kan t ex upprätta ett testamente som säger att ett eller flera barn endast ska få ut sin laglott, och att övriga barn ska få resten. Hon kan även i ett gåvobrev ange att en gåva inte ska ses som förskott på arv. Hon får även med de undantag som är kort redovisade i svaret ge bort eller sälja ur kvarlåtenskapen efter din pappa som ni har efterarvsrätt till. Ni har inte rätt till en viss summa efter er far, utan har rätt att få ut efterarvet efter er pappa med en viss del av er mammas kvarlåtenskap. 

Helt arvlös kan en bröstarvinge inte göras enligt svensk lag.

Om du är tveksam till om det gått och går rätt till rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för rådgivning, då det krävs att kunna sätta sig in mer i vad som hänt än vad som är möjligt inom ramen för gratisrådgivningen. Här kan du boka tid hos en familjerättsjurist.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning