Förälder följer inte villkor för umgänge - vad gör man?

2017-07-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min son A fick umgänge med sin son B efter separationen med sin flickvän C. Tingsrätten beslutade att C fick ensam vårdnad om B men att A fick umgängesrätt onsdagar (2h) samt söndagar (3). Efter denna dom har modern dikterat villkoren avseende tider och platser samt vid 2 fall helt enkelt förbjudit min son att hämta B på de tider domstolen fastslagit. jag anser att detta är ett tydligt fall av umgängessabotage. Har modern rätt att ändra tid och plats eller förvägra umgänge i strid mot gällande dom? C skyller på ont i huvudet, att hon ska jobba i kassan på en affär eller att hon ska besöka sin mor på de tider som är beslutade av tingsrätten. Ska vi acceptera detta beteende eller ska vi stämma modern? Tacksam för rådgivning i denna fråga.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om barns umgänge med sina föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer redogöra för reglerna om giltigheten och verkställigheten av en dom om umgänge och vad konsekvenserna kan bli om en förälder försvårar ett barns umgänge med en annan förälder. Jag avslutar med några råd om hur din son kan agera. För att skydda identiteterna hos de berörda personerna har jag anonymiserat frågan och tagit bort personnamnen.

Ansvar för och reglering av barnets umgängesrätt

Utgångspunkten för umgänge med ett barn är att det är barnet som har rätt att få umgås med sina föräldrar. Det är barnets föräldrar som har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor hos tillgodoses (FB 6 kap. 15 §). Ett barns föräldrar kan gemensamt komma överens om hur umgänget mellan barnet och en av dem ska se ut. Om de upprättar ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden är överenskommelsen bindande (FB 6 kap. 15a §). Ett alternativ till att sluta ett avtal är att väcka talan i domstol och få en dom som reglerar barnets umgänge med en förälder.

Verkställighet av dom eller avtal

Om en förälder inte rättar sig efter en dom om umgänge kan den andra föräldern söka om verkställighet hos tingsrätten (FB 21 kap. 1 §). En ansökan om verkställighet kan leda till att tingsrätten förpliktar föräldern som inte följer domen att vid vite rätta sig efter domen. I vissa fall kan domstolen också besluta om polishämtning av barnet, men detta sker bara i undantagsfall (FB 21 kap. 3 §). Om en domstol beslutar om verkställighet av ett beslut om umgänge kan de också ändra eller komplettera det tidigare beslutet om hur umgänget ska gå till, om det är nödvändigt för att umgänget ska kunna ske (FB 21 kap. 4 §).

Konsekvensen av att inte följa dom eller avtal om umgänge

Föräldrar har ett gemensamt ansvar att få umgänget med barnet att fungera. Giltiga avtal eller domar om umgänge ska efterföljas. Om en förälder bryter avtal, går emot en dom eller på annat orsakar att barnets rätt att umgås med den andra föräldern uppfylls kan detta vägas mot föräldern i en framtida domstolstvist. Skulle frågan om barnens vårdnad, boende och umgänge tas upp i domstol igen vid ett senare tillfälle kan alltså den förälder som försöker följa samarbeta och följa en tidigare avtal/dom få en fördel gentemot den andra föräldern.

Vad gör man om umgänget inte funkar?

Om man upplever att umgänget med ett barn inte fungerar är första steget alltid att försöka prata med den andra föräldern och komma överens om att den tidigare domen ska följas eller att umgänget ska arrangeras enligt andra villkor som fungerar bättre. Det är alltid bra att försöka vara så tillmötesgående som möjligt i den här typen av diskussion, eftersom en vilja att samarbeta kan vara till ens fördel om vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor prövas av domstol igen vid ett senare tillfälle.

Är det svårt att komma överens eller att ha en fungerande diskussion kan man söka hjälp hos Familjerätten i kommunen. Där kan man hjälp att försöka komma överens genom gratis samarbetssamtal.

Går det inte att komma överens och underlåtenheten att följa villkoren för barnets umgänge kan man ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Om domstolen beslutar om verkställighet får föräldern som inte rättar sig efter domen betala vite. En ny ansökan kan göras om försummelsen ändå fortsätter. I sista hand kan föräldern som anser att samarbetet och umgänget inte fungerar väcka talan för att få till en ändring av vårdnad, boende och umgänge. Innan man tar det steget bör man dock tänka på kostnaderna, tiden och den känslomässiga påfrestningen som en sådan process innebär för alla inblandade.

Skulle din son vilja ta frågan om verkställighet, umgänge eller vårdnad till domstol kan det vara bra att först kontakta en jurist för en ordentlig bedömning av situationen. Ni är välkomna att boka en tid med oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta svar har varit till er hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94603)