För sent inkommet överklagande?

Hej Lawline!

Jag skickade den 2a december en överklagan till socialstyrelsen där sista dagen för överklagan är den 3e december vilket är en fredag. Socialstyrelsen argumenterar att överklagan kom in den 6e december vilket är en måndag. Jag skulle därför behöva få svar vad 22 § 2 st i förvaltningslagen menar med föregående arbetsdag.

Tack så mycket!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att överklagandet skickats som postförsändelse. Av 22 kap. 2 § förvaltningslagen (FL) framgår att en handling som nått en myndighet ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. Om överklagandet nådde Socialstyrelsen till exempel den 3 december ska handlingen anses ha inkommit den 2 december. Om överklagandet nådde Socialstyrelsen den 6 december ska det anses ha inkommit 3 december (på grund av mellanliggande helgdagar). Om Socialstyrelsen argumenterar för att överklagandet kom in 6 december borde det alltså innebära att de inte fick del av överklagandet förrän den 7 december.

Av 22 § 3 st. FL framgår att en handling som finns i en myndighets postlåda när myndigheten tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. Man har rätt att förvänta sig att en myndighet som har en postlåda tömmer den minst en gång per arbetsdag. I annat fall skulle det strida mot de bestämmelser om service och tillgänglighet som finns i 6 och 7 § FL.

I ditt fall kan det givetvis vara svårt att veta när överklagandet faktiskt kom fram till Socialstyrelsen. Om det skulle förhålla sig på så sätt att överklagandet inte inkom till Socialstyrelsen förrän 7 december får det anses vara försenat, även om du postade det innan tidsfristen löpt ut. HD har tidigare kommit fram till att den som skickar en handling med posten måste räkna med att mindre förseningar i postbefordringen kan uppkomma, se exempelvis NJA 1985 s. 862.

Om du anser att det finns skäl att överklaga Socialstyrelsens beslut, ska ett överklagande ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet (44 § FL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”