Folkbokföring vid andrahandsuthyrning

2015-07-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Inneha bostadsrätt och hyresrätt samtidigt?Inom kort kommer Jag att ha en bostadsrätt och en hyresrätt.Jag vill hyra ut bostadsrätten under ca 6 månader för att testa bo i den nya hyresrätten.Hyresrätten kräver att jag måste stå skriven där.Kan jag äga en bostadsrätt men inte stå skriven där? Vem står då istället skriven där?Att stå skriver på en adress, har det nått att göra med ägande av en bostad?min avsikt är alltså inte att inte bo i bostadsrätten, det är bara under ca 6 månader.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Det finns inga hinder enligt lag att äga en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt, du kan därför hyra en hyresrätt men hyra ut din bostadsrätt om du så vill. Däremot måste du inhämta godkännande från din bostadsrättsförening som godkänner att du hyr ut din bostadsrätt.

Vad gäller din folkbokföring har den inget med äganderättsförhållandena att göra. Det spelar alltså ingen roll att du är folkbokförd någon annan stans än på din bostadsrätt, du äger fortfarande bostadsrätten. Den som eventuellt hyr din bostadsrätt i 6 månader ska bokföra sig på bostadsrättens adress, även fast det är du som äger bostaden och äganderättsförhållandena ändras alltså inte av folkbokföringen.

I folkbokföringslagen regleras frågor kring folkbokföring. I 6 § framgår att folkbokföring ska ske där man kan anses vara bosatt. Vidare framgår det enligt 7 § samma lag, att en person anses vara bosatt på den fastighet där den regelmässigt tillbringar, eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.

Du är alltså skyldig att folkbokföra dig på den adress där du regelmässigt kommer tillbringa din dygnsvila, dvs i hyresrätten. När du sedan flyttar tillbaka till bostadsrätten är du skyldig att folkbokföra dig där istället.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (596)
2020-07-03 Vad är rimligt att jag som inneboende i en villa betalar i hyra?
2020-07-03 Vilken hyra får jag ta ut när jag hyr ut min bostadsrätt?
2020-07-03 Måste hyresvärd tillhandahålla tvättmedel och toalettpapper till inneboende?
2020-06-30 Hur många gånger får man hyra ut i andra hand?

Alla besvarade frågor (81705)