FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt15/01/2018

Folkbokföring och rätt till förlängt underhållsstöd.

Jag o mina barns pappa är skilda o våra två barn ha bott hos mig varannan vecka . Både barnen ha fyllt 18 år o ska bo hos mig heltid , hur gör vi få att bokföras dem hos mig ? Om Mina två 18 åriga barn bo heltid hos mig från 2017-12-20 , både gå på gymnasiet och min frågan är kan jag få underhållsstöd ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. Den första delen kommer behandla hur dina barn ska folkbokföras och den andra vad som gäller vid förlängd underhållsstöd. Dessa frågor regleras i folkbokföringslagen, föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken.

Hur ska barnen folkbokföras?

Relevant för din fråga är att underhållsskyldigheten består tills barnet fyllt 18 år (7 kap 1 § FB) och barn under 18 år ska folkbokföras av sina vårdnadshavare (30 § folkbokföringslagen). Vidare måste båda vårdnadshavarna vara överens för att barnet för att barnet ska kunna flytta tillsammans med ena föräldern (prop. 2012/13:120). Detta gäller alltså när barnet är under 18 år.

En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där hen anses bosatt (6 § folkbokföringslagen). Med "bosatt" menas där personen kan antas regelmässigt övernatta (7 § folkbokföringslagen).

Eftersom dina barn redan har fyllt 18 år får de själv bestämma var de bor. De kan alltså bestämma sig för att folkbokföra sig och bo hos dig.

Vad gäller vid förlängt underhållsstöd?

Underhållsstöd till skillnad från underhållsbidrag betalas ur försäkringskassan. Detta betalas om den ena föräldern inte betalar underhållsbidrag. Rätt till förlängt underhållsstöd har man om man är över 18 år och går på gymnasium eller annan heltidsutbildning. Vidare måste barnet bo och vara folkbokfört hos en av föräldrarna och ogifta (18 kap 6 § socialförsäkringsbalken). Stödet lämnas till och med den månaden då rätten upphör eller senast till och med juni månad då barnet fyller 20 år (18 kap 14 § socialförsäkringsbalken). Ansökan om förlängt underhållsstöd ska göras av studerande själv (110 kap 5 § socialförsäkringsbalken).

Om barnet har inkomster över 48 000 kronor eller är frånvarande från studierna kan det påverka stödet.

Dina barn kan alltså få förlängt underhållsstöd om kraven är uppfyllda. För att få förlängt underhållsstöd ska dina barn skicka in en ansökan om det på försäkringskassans sidor.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000