Folkbokföring av studenter

När blev det lag på att studeranden ska folkbokföras på orten där de studerar i st f på orten där de bodde med sina föräldrar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad lagen säger om folkbokföring av studenter, dels hur länge dessa regler har gällt.

Vilka regler är aktuella och hur länge har dessa gällt?
Regler om folkbokföring finns i Folkbokföringslagen (FBL). FBL trädde i kraft 1991 och reglerna däri har gällt sedan dess.

Huvudregeln om folkbokföring
Man ska folkbokföras på den fastighet där man bor (6 § första stycket FBL). Man anses vara bosatt på den fastighet där man regelmässigt sover om natten (7 § första stycket FBL). För att det ska räknas som regelmässigt krävs att man bor på fastigheten minst en gång i veckan (7 § andra stycket FBL).

Det här betyder att det är möjligt för en person att vara bosatt på fler än ett ställe, om personen till exempel bor hos sina föräldrar någon/några gånger i veckan. I ett sådant fall gör man en helhetsbedömning för att avgöra på vilket av ställena som personen ska folkbokföras (7 § första stycket FBL). Då tar man exempelvis hänsyn till antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas avstånd från arbete/studier, bostädernas storlek och var huvuddelen av personens ägodelar förvaras.

Det betyder att om du flyttar hemifrån för att studera och då bosätter dig på heltid på en fastighet i studieorten måste du enligt lag folkbokföra dig på studieorten. Om du inte bor heltid i studieorten utan bor hemma hos dina föräldrar ibland får det göras en helhetsbedömning för att avgöra på vilken plats som du ska folkbokföras.

Undantag vid studier på annan ort i max 1 år
Om du bosätter dig på en annan fastighet under en på förhand bestämd tid (högst ett år) anses det inte leda till ändrad bosättning (8 § FBL). Det betyder alltså att om du flyttar hemifrån för att studera i ett år så behöver du inte folkbokföra dig på studieorten även om du regelmässigt bor där.

Undantag om du är under 18 år
Om du är under 18 år och på grund av dina studier måste bo i en annan bostad än dina föräldrar ska du ändå vara folkbokförd hos dina föräldrar (11 § FBL).

Sammanfattningsvis
Att studeranden (oftast) ska folkbokföras på orten där de studerar och inte på orten där de bodde med sina föräldrar är ingen ny regel utan har gällt sedan folkbokföringslagen trädde i kraft. Om den studerande oftast sover hemma hos sina föräldrar och det i övrigt finns omständigheter som talar för att det är där som studenten faktiskt bor, kan personen fortsatt vara folkbokförd hos föräldrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000