Folkbokföring

Hej

Har en fråga om var man skall folkbokföra sig.

Skall man folkbokföra sig i sitt fritidshus om man bor där mer än halva året. Har svårt för att tolka lagen om folkbokföringslagen för där står bara anse sig vara bosatt eller kan man vara folkbokförd på en annan ort även om man bor där mindre än halva året.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I folkbokföringslagens 7 § finns huvudregeln angående vart en person ska vara folkbokförd. Där stadgas att en person ska vara folkbokförd på den ort där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. I de fall en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon sammanlever med sin familj eller om övriga omständigheter pekar på att hemvisten ska vara kopplad till en speciell ort. Övriga omständigheter är till exempel arbetsförhållanden, antalet övernattningar i respektive bostad samt var huvuddelarna av personens ägodelar förvaras.

I 8 § stadgas dessutom att om en person under en på förhand bestämd tid, av högst ett år, regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den han eller hon egentligen är folkbokförd på ska någon ändring av folkbokföringsorten inte anmälas.
Om jag uppfattat din situation rätt behöver du alltså inte ändra din folkbokföringsort eftersom du inte ämnar att bo i sommarstugan året om. Du har för avsikt att bo på din nuvarande folkbokföringsort resterande månader när du inte bor i sommarstugan, således behöver du inte anmäla om en ny folkbokföringsort.

Hoppas svaret gav klarhet i vad som gäller angående folkbokföringslagen och vart man ska folkbokföra sig!

Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”