Folkbokförd på fritidshus?

FRÅGA
Hej. Undrar om man får vara skriven på ett hus som är klassat som fritidshus?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Man kan vara skriven på ett fritidshus. I folkbokföringslagen 7 § stadgas att en person ska vara folkbokförd på den ort där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. I de fall en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon sammanlever med sin familj eller om övriga omständigheter pekar på att hemvisten ska vara kopplad till en speciell ort.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (539)
2019-03-18 Propositioners juridiska värde
2019-03-14 Vad är skillnaden mellan absoluta och relativa fri- och rättigheter?
2019-03-14 Möjlighet att stämma staten på grund av domstols åsidosättande av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande
2019-03-14 EU-rättens direkta effekt

Alla besvarade frågor (66853)