Följder vid narkotikabrott - straff och skolgång

2017-10-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, för några veckor sedan åkte jag in till polisen för ett blodprov som skulle pröva THC. Jag har inte ännu fått reda på resultatet, men i fallet att det visar positivt, vad är följderna? Jag vet att jag kommer behöva böta, det har polisen gjort klart för mig. Men hur är det gällande studier? Jag går på en fristående gymnasieskola. När jag har luskat runt lite har jag tagit reda på att en avstängning endast får ske om det hindrar mina eller andras studier, men jag vet sedan tidigare att våran rektor har stängt av elever utan större grund.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen (1968:64).

Enligt 1 § p. 6 NSL döms den som innehar eller brukar med narkotika.


- påföljden är fängelse i högst tre år.

- om brottet är ringa (2§), bestäms påföljden till böter eller fängelse upp till 6 månader.

- om brottet är att anses som grovt (3§), bestäms påföljden till fängelse lägst 2 år till högst 7 år.

Av din information är det svårt att bedöma om vad ditt brott skulle klassificeras som, främst med tanke på att du ännu inte har fått reda på resultatet.

Du kommer i vart fall behöva betala böter. Vad gäller din skolgång och möjligheten till avstängning av en elev i gymnasieskolan regleras detta i skollagen. Skolans möjlighet att besluta om detta kräver att det är rimligt i proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Elevens föräldrar skall beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut fattas. Du kan riskera att bli avstängd med hänsyn till elevernas trygghet och studiero. Jag bedömer dock att du inte riskerar att bli avstängd, om du inte tidigare t.ex. har sålt och brukat narkotika på gymnasieskolan. I ett sådant fall skulle det kunna finnas grund för avstängning. Kom ihåg att du alltid har rätt att överklaga ett avstängningsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (549)
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?
2021-09-03 Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?
2021-08-31 Kan polisen konfiskera industrihampa?
2021-08-30 Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

Alla besvarade frågor (95865)