Flytta vid gemensam vårdnad om barn

2018-01-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min dotter bor i södra Sverige med sina 2 barn, med samma far men dom har bara har delad vårdnad av sonen. Hon ska nu lämna honom för situationen är ohållbar och hon står utan bostad. Vi har erbjudit henne att flytta hem till oss i Norrland. Kan fadern stoppa flytten till oss?Till saken hör att sonen har lätt autism med sen språkstörning och fadern förstår inte riktigt vad det handlar om. Han är nästan aldrig hemma och umgås med sina barn utan vår dotter får ta allt ansvar.Fadern finns sen många år i belastningsregistret samt kronofogden.
SVAR

Hej, stort tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge hittar ni i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Beslutsfattande vid gemensam vårdnad
Föräldrarna har båda två, som gemensamma vårdnadshavare, rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. Barnet ska ges allt större rätt att själv tycka till i dessa frågor i takt med stigande ålder och utveckling (FB 6:11, FB 6:13).

Beslut gällande mer vardagliga frågor (den dagliga omsorgen) kan fattas av en av föräldrarna ensam men när det gäller en större fråga såsom flytt eller liknande, som ses som ett beslut av mer ingripande betydelse för barnet, ska beslut fattas av dem gemensamt (FB 6:13).

Det innebär alltså att er dotter (mamman) inte kan flytta och ta med sig sonen utan pappans samtycke som det ser ut just nu. Det andra barnet verkar det däremot finnas ensam vårdnad för och därmed kan den som har vårdnaden ensam besluta i flyttfrågan.

Vad händer om mamman flyttar med barnet ändå?
Flyttar mamman med sonen utan samtycke finns det en risk för att dömas för brottet egenmäktighet med barn, om barnet är under 15 år (Brottsbalken 7:4).

Vad kan ni göra för att ändra på situationen?
Försök i första hand att resonera med pappan och se om det inte går att komma överens om flytten. Skulle det inte vara möjligt finns en hel del andra möjliga alternativ.

Samarbetssamtal: Har föräldrarna svårt att komma överens om hur vårdnad och boende ska se ut rekommenderar jag att ta hjälp av socialnämnden inom kommunen. Där kan hjälp fås att komma överens genom så kallade samarbetssamtal. Det är även möjligt att få hjälp med att upprätta avtal om vad föräldrarna kommit överens om under samtalen (FB 6:18).

Ansöka om ensam vårdnad: Det är också möjligt att väcka talan hos domstol om ensam vårdnad (FB 6:5). Avgörande för alla beslut om vårdnad och boende är barnets bästa. Hänsyn tas särskilt till barnets vilja, med beaktande av ålder och mognad, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). I ert specifika fall skulle förmodligen också en del hänsyn tas till sonens autism och vem av föräldrarna som är bäst lämpad att tillgodose de speciella behov som ev. kan finnas.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98702)