Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?

2020-11-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har ensam vårdnad till en dotter som är 5 år. Pappan bor långt bort ifrån oss och har ingen större relation med dottern för tillfället då han inte varit aktiv i hennes liv förrän nyligen, då han börjat träffa henne max en gång per månad. Jag har planer på att gifta mig och flytta utomlands, vad händer då i en sån här situation?Måste jag ha pappans godkännande för att börja mitt nya liv med min dotter utomlands? Vad krävs av mig för att kunna flytta med min dotter?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om du kan flytta utomlands med din dotter som du har ensam vårdnad om. Reglerna som gäller kring vad vårdnadshavare får och inte får göra finns i föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavares skyldigheter

Som ensam vårdnadshavare är det du som har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör din dotter. Det innebär att det är du som fattar beslut om till exempel var din dotter bor. Pappans godkännande behövs inte om du vill flytta. (6 kap 11 § FB).

Bra att veta är att din dotter oavsett flytten har rätt till umgänge med sin pappa. Du och pappan har ett gemensamt ansvar för att er dotters behov av umgänge med sin pappa blir tillgodosett. (6 kap. 15 § FB).

I och med flytten kan resekostnader som uppstår för att din dotter ska kunna umgås med sin pappa öka. Du har alltid en skyldighet att ta del i resekostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till bland annat din och pappans ekonomiska förmågor. (6 kap. 15b § FB)

Sammanfattning

Du kan fritt bestämma att du och din dotter ska flytta utomlands. Bra att känna till är däremot att du kan behöva stå för en del av resekostnaderna som uppstår för att din dotter ska kunna umgås med sin pappa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?