Flytta till annan ort vid gemensam vårdnad om barn

2018-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Tänkte kolla med dig om vad gäller när det kommer till rätten att flytta till en annan stad om barnen bo kvar hon sin pappa på vardagarna. Jag som mamma till barnen hitta jobb i Stockholm och vill flytta men behålla lägenheten i Örebro för att komma hem på helger eller så kan dom komma till mig varje helg o lov. Men barnen vill inte flytta med och exet vill tvinga mig att stanna kvar i Örebro. Han själv jobba borta 12 dag och hemma 16 dag den veckan han jobba vill han att jag ska ha dem för hans nya tjej vill/orkar inte hand om våra barn, hon har själv två barn 13år och 15år gamla. Och det förstår jag, har sagt att barnen får flytta med mig om dom vill eller ej. Dem är 13 år och 14 år gamla. På grund av det tvinga han mig att stanna kvar. vi har delad vårdnad men vi kan inte komma överens. Och deras pappa säger hela tiden att jag inte kan flytta om han inte godkänner. Kan han göra så?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om du vill eller inte vill flytta med barnen och därför väljer jag att redogöra för båda.

Flytta utan barn

Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att ensam flytta till annan ort utan pappans godkännande. Däremot så bli växelvist boende för barnet praktiskt taget omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. Ni bör därför avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden.

Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som den ej bor med. Detta innebär att du som förälder måste ge möjlighet för detta trots avståndet mellan er.

Om du måste flytta och den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av det har du möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av domstolen och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Det krävs starka skäl för att rätten ska fatta ett beslut om ensam vårdnad och enbart en flytt utgör troligen inte ett tillräckligt starkt skäl för att en ansökan ska beviljas.

Utgångspunkten är att du får flytta, dock kan avståndet komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden. Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar domstolen bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.

Flytta med barn

Det framgår av 6 kap. 11 och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid, ett exempel på ett beslut som är ingripande för barnets framtid är att barnet behöver byta skola om du flyttar med barnet.

Om den enda föräldern flyttar från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § 2 p brottsbalken.

Detta innebär att det krävs ett samtycke från den andra föräldern om du vill ta med barnen dit du flyttar.

Vänligen,

Paulina Ceylan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72152)