Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad

2021-04-07 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill flytta till en annan kommun, vi har gemensam vårdnad om barnen, och varken skola eller förskola påverkas av flytten då den kommunen jag flyttar till är så pass nära. Så till min fråga. Får jag flytta till en annan kommun och ändå ha varannan vecka barnen då? Vi har gemensam vårdand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande detta finns i Föräldrabalk (1949:381) (FB). Utgångspunkten är att en vårdnadshavare har både en rätt och en skyldighet att ta beslut rörande barnet, och hänsyn ska tas till barnets vilja i takt med barnets stigande ålder (6 kap. 11 § FB). I din fråga framgår inte vilken ålder barnen är i. Däremot finns det i ditt fall två vårdnadshavare och då gäller detta beslutstagande båda vårdnadshavarna tillsammans (6 kap. 13 § FB). Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna tillsammans måste fatta beslut. Det finns vissa undantag om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att besluta om något på grund av t.ex. sjukdom. Gäller det däremot något större eller mer ingripande beslut får i regel inte beslut fattas av endast den ena vårdnadshavaren (6 kap. 13 § 2 st. FB).

Då det gäller en flytt kan detta ses vara ett ingripande beslut, dock framgår det från din fråga att situationen inte skulle bli särskilt annorlunda då inget skolbyte eller liknande kommer att ske. Båda vårdnadshavarna ska ändå komma överens i och med den gemensamma vårdnaden. Det du kan göra är att komma överens med den andra vårdnadshavaren och visa tydligt att det inte kommer att bli någon stor skillnad genom denna flytt och att barnens bästa fortfarande kommer tillgodoses. Kommer ni däremot inte överens kan det bli fråga om andra lösningar som tillgodoser barnens bästa på annat sätt, t.ex. ensam vårdnad. Utifrån din fråga ser jag dock inga sådana problem, utan det borde gå att komma överens mellan er vårdnadshavare i första hand.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?