Flytta status som varaktigt bosatt till Sverige

2017-01-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,min status i Sverige är: "varaktigt bosatt i ett annat EU-land" för den senaste 4 år och 6 månader. Nu skulle jag vilje flytta min status till: "varaktigt bosatt i Sverige" och i migrationsverket websidan läser jag: "Om du sedan tidigare har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och nu uppfyller kraven för status som varaktigt bosatt i Sverige kan du ansöka om att flytta statusen från ett annat land till Sverige"Vet ni hur funkar det? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är medborgare i ett land utanför EU kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige.
För att kunna flytta statusen från ett annat EU-land till Sverige måste du precis som du skriver uppfylla kraven för status som varaktigt bosatt i Sverige. Bestämmelser om ställningen som varaktigt bosatt i Sverige finns i Utlänningslagen (UtlL) kapitel 5 a.

Förutsättningarna för att beviljas statusen finns i paragraferna 1-4.
Det krävs att du:
- har bott/vistats i Sverige utan avbrott under minst fem år och
- under denna tid haft, och vid tiden för ansökan har, ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och uppehållstillstånd i Sverige. (UtlL 5 a kap. 1 § första stycket)
Dina fyra år och sex månader i Sverige som ”varaktigt bosatt i ett annat EU-land” är därför inte tillräckligt, utan minimigränsen är fem år.

- Har du vistats utanför Sverige under längre tid än sex månader i följd eller mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska detta inte räknas med i din vistelsetid eftersom det då räknas som avbrott. (UtlL 5 a kap. 1 § fjärde stycket)

- Ytterligare ett krav är att du fullt ut ska kunna försörja dig, och din eventuella familj, med egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda. (UtlL 5 a kap. 2 §) Det handlar om att du ska ha en aktuell och långsiktig försörjningsförmåga.

- Det finns även vissa hinder mot att bevilja statusen. Nämligen om en person utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, (UtlL 5 a kap. 3 §) är medborgare i en EU-stat eller är s.k. övrigt skyddsbehövande. (UtlL 5 a kap. 4 §)

För att ansöka om statusen fyller du i blanketten ”Ansökan om status som varaktigt bosatt, nr 138011”. Din ansökan ska du skicka in till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter, det är sedan de som meddelar beslutet i ärendet. (UtlL 5 a kap. 8 §)
Om du beviljas statusen får du också permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Sammanfattning:
- När du har haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år och status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land kan du ansöka om att få status som varaktigt bosatt i Sverige.
- För att beviljas statusen får du inte ha haft avbrott i de fem åren och du ska kunna försörja dig och din familj. Det får inte heller finnas några hinder mot ett beviljande.

Viktigt att tänka på är gällande ditt uppehållstillstånd. Jag vet inget om när ditt uppehållstillstånd går ut, men ska du fortsätta bo i Sverige efter det att ditt uppehållstillstånd gått ut måste du ansöka om att förlänga detta. Det är viktigt att du lämnar denna ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla (ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla). För att ansöka om förlängt uppehållstillstånd fyller du i blanketten ”Ansökan om uppehållstillstånd för person med status som varaktigt bosatt i annan EU-stat, blankett nr 136011” och skickar in den till Migrationsverket.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1205)
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?
2021-07-23 Hur påverkar 60 dagsböter mitt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (94176)