Flytta som minderårig utan vårdnadshavares samtycke

2015-05-25 i Barnrätt
FRÅGA
Får en 17 åring flytta utan föräldrars /vårdnadshavares samtycke och får en utomstående erbjuda boende utan föräldrars /vårdnadshavares medgivande?
SVAR

Tack för din fråga.

Ur 6 kapitlet 13 § i föräldrabalken (i samläsning med 6 kapitlet 11 §) kan man utläsa att för den som är minderårig är det vårdnadshavarnas rätt och skyldighet att bestämma över dennes personliga angelägenheter. Var man ska vara bosatt är en typisk sådan angelägenhet som du alltså som minderårig inte själv får råda över utan samtycke från vårdnadshavarna.

Vidare får man som minderårig inte heller ingå avtal eller råda över sin egendom utan samtycke från förmyndarna, vilket framgår ur 9 kapitlet 1 § föräldrabalken.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81763)