FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist20/03/2020

Flytta över vårdnaden

Hej jag har 2 döttrar med en exfru som jag inte haft umgänge med i 8 år pga att det blev för mycket bråk med deras Mamma. Hon har ensam vårdnad efter att jag skrivit över det 4 år sedan för att det ansågs i barnets bästa. I Fredags tog den äldsta dottern (13år) kontakt med mig via Facebook och sedan har vi pratat på telefon. Då visar det sig att dottern samt exfrun blir misshandlade av exfrun's man. Det visar sig även att misshandeln sker på rutin och att det har hänt många gånger att dottern får gå emellan dom eller hjälpa sin nerslagna mamma upp från golvet. Dottern mår psykiskt dåligt och har flyttat ut till sin Morfar. Eftersom dottern har nu en drös psykiska besvär pga allt misshandel och psykiskmisshandel så behöver hon se läkare och få medicinering samt psykolog hjälp. Problemet är nu att Mamman är arg på henne och vägrar hjälpa henne med läkarbesök och dottern vill helst inte träffa henne. Jag har ingen vårdnad och kan då inte hjälpa heller. Flertal Socialanmälningar har gjorts av skola, skolkurator, dottern, samt mig själv, övriga släktingar. 8 år sedan dömdes mannen till exfrun för misshandel mot exfrun men redan då ansåg socialen att det var bäst att barnen var hos Mamman. Min fråga är hur jag enklast kan få vårdnaden över ena dottern som desperat vill bort från den miljön. Är det stämning som gäller och har man ens någon chans där? Dottern vill själv att jag har vårdnaden. Kan socialen bedöma efter sin utredning att ge vårdnaden till den andra föräldern?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I korthet tolkar jag din fråga på så sätt att du och dottern önskar att flytta över vårdnaden, då mamman inte på ett tillfredsställande sätt vårdar dottern, enligt din uppfattning. Jag kommer först och främst att redogöra för vilka rättigheter dottern har i förhållande till sin vårdnadshavare, därefter behandla förutsättningarna för att flytta över vårdnaden till dig och slutligen betydelsen av barnets bästa i vårdnadstvister. Frågor som avser vårdnad av barn behandlas i 6 kap. Föräldrabalken.

Vårdnadshavarens skyldigheter

Barn, det vill säga alla personer under 18 år har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och får inte utsättas för kränkande behandling. Det är skyldigheter om ankommer på vårdnadshavaren att tillgodose. Det innebär bland annat att man som vårdnadshavare måste se till barnet personliga förhållanden och utöva tillsyn över barnet i enlighet med dennes ålder, utveckling och andra omständigheter, se 6 kap. 1-2 §§ FB. Detta i sig är väldigt brett och innebär i allmänt språkbruk att vårdnadshavaren måste se till att barnet växer upp under så goda förhållanden som möjligt. Att vägra hjälpa barnet med läkarbesök eller någon annan typ av behandling kan strida mot bestämmelsen och således föreligger brister i omsorgen.

Flytta över vårdnaden

Eftersom din exfru har vårdnaden över ert gemensamma barn ska hennes agerande bedömas, för att därefter avgöra om det är tillräckligt för att flytta över vårdnaden. 6 kap. 7 § st. 3 FB anger att om en förälder vid utövandet av vårdnaden bland annat brister i sin omsorgsskyldighet på ett sådant sätt som kan medföra bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska domstolen göra ändringar i vårdnaden. Detta gäller trots om denne föräldern har ensam vårdad, samt om det lämpligen bör flyttas över till den andra föräldern (som alltså inte har vårdnaden). Med hänsyn till ditt fall skulle det innebära att domstolen först och främst bedömer om mamman brister i sin omsorgsskyldighet, skulle man komma fram till att sådan är fallet, ska man i andra hand bedöma om det är lämpligt att vårdnaden flyttas över till dig.

Ändringar i vårdnaden ska prövas på talan av socialnämnden, 6 kap. 7 § st. 4 FB. Jag råder dig därför att återigen ta kontakt med dem, och förklarar hur situationer ser ut och att du därför önskar att vårdnaden övergår till dig.

Barnets bästa

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnaden. Eftersom dottern är 13 år gammal ska hennes vilja med hänsyn till hennes mognad tillmätas betydelse. När rätten har att bedöma vad som är barnets bästa ska man huvudsakligen se till om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa, se 6 kap. 2a § FB.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det föreligger sådana omständigheter som talar för att vårdnaden flyttas över till dig, under förutsättningen att det är för dotterns bästa. Ta därför gärna kontakt med socialnämnden och tala om hur det står till och önskan om att flytta över vårdnaden.

Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina SalemRådgivare
Hittade du inte det du sökte?