Flytta med sitt barn vid ensam vårdnad, hur går man tillväga och vad behöver man göra?

2021-05-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ensamvårdnad på mitt barn då pappan till barnet skrev av sig vårdnaden. Varför fråga honom. Dock har det känns bra för så fort man pratar med han är han ovillig till samarbete och bara spydig och dryg. Han vill bara ha honom varannan helg för att han rätt till det och vägrar ha mer och kommer med dåliga ursäkter. Vi har har haft samarbete med familjerätten i snart ett år och han bryter överenskommelsen gång på gång. Jag har verkligen jobbat på att han ska ta ansvar och försöker propsa att vi gör allt för vår son skull inget annat. Men jag har tröttnat! Jag vill flytta till Göteborg , pga där har jag familj som kan hjälpa mig med mitt barn. vad gäller? Hur gör jag? Vad måste jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du har ensam vårdnad av ditt barn, och pappan ska ha barnet varannan helg för umgänge, och vill inte ha mer än så. På grund av dåligt samarbete från pappans sida, har ni haft kontakt med familjerätten i ungefär ett år. Jag förstår din fråga som att du undrar om du nu kan flytta med ditt barn till Göteborg, då du har familj där som kan hjälpa dig med ditt barn, och i så fall hur du kan göra detta.

De regler som är aktuella för din situation och fråga finns i föräldrabalken, som jag kommer förkorta FB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär och sedan applicera dem på din situation för att besvara din fråga. I slutet av mitt svar skriver jag en sammanfattning med rekommendation på hur du kan gå vidare.

Flytta med barn vid ensam vårdnad
Den som har vårdnaden av ett barn har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Det betyder att den som har vårdnaden över ett barn har både rättighet till och skyldighet till att bestämma exempelvis var barnet ska bo. Eftersom du nämner att du nu har ensam vårdnad av barnet, så har du alltså rätt att flytta med barnet från er nuvarande bostadsort till en annan, exempelvis Göteborg, utan tillstånd från pappan.

Umgänge med den förälder som barnet inte bor hos
Det som kan bli problematiskt om man flyttar en längre sträcka, är att barnet fortfarande har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6 kap. 15 § FB). Det betyder att ditt barn fortfarande har rätt att umgås med sin pappa även om ni flyttar från er nuvarande bostadsort. Därför ska också umgängesföräldern upplysas om att man tänker flytta från sin nuvarande bostadsort, även om inte tillstånd krävs vid ensam vårdnad (6 kap. 15 § 4 stycket FB). Det betyder att du behöver informera barnets pappa om att du tänker flytta till exempelvis Göteborg. Föräldrarna ska dessutom gemensamt se till att umgänget med den förälder som barnet inte bor med så långt som möjligt uppfyllts. Om det innebär en längre resträcka för barnet så ska även den förälder som barnet bor hos ta del av eventuella kostnader som detta kan leda till (6 kap. 15 § 2 stycket samt 6 kap. 15b § FB). Det innebär att om flytten till Göteborg medför att det blir en längre sträcka för barnet att ta sig till sin pappa, så ska även du som ensam vårdnadshavare hjälpa till så att barnet kan uppnå umgänge och även hjälpa till med eventuella kostnader som uppkommer.

Samarbetssvårigheter vid umgänge
Du nämner även att det är svårt att samarbeta med pappan, och att han inte följer de beslut som ni tagit tillsammans med familjerätten. Det du kan göra då är att ansöka om verkställighetsbeslut hos tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § 2 stycket FB). Det betyder att du kan ansöka hos tingsrätten på den ort där ditt barn står skrivet om att de ska verkställa det beslut som ni kommer fram till med familjerätten. Vid ett sådant beslut kommer tingsrätten ta hänsyn till barnets bästa (21 kap. 1 § FB). Detta är viktigt att komma ihåg, att tingsrätten kommer se till ditt barns bästa när det kommer till umgänge med pappan, och barnets rätt att få umgås med sin pappa. Skulle tingsrätten mena att verkställighet strider mot barnets bästa, kan tingsrätten vägra besluta om verkställighet (21 kap. 6 § FB).

Om tingsrätten beslutar om verkställighet kan detta förenas med vite (21 kap. 3 § 1 stycket FB). Det betyder att om tingsrätten verkställer beslutet om umgänge från familjerätten, och pappan fortsätter att inte efterleva detta, kan han behöva betala ett vite, som är en sorts böter.

Det ska även nämnas, att umgänge inte behöver betyda att barnet och pappan alltid ses "fysiskt", utan umgänge kan också vara att de umgås digitalt genom videosamtal och liknande. Skulle det exempelvis vara så att pappan undgår att träffa barnet i fysiska situationer, kan umgänget kanske lösas på annat sätt. Huvudsaken är att barnets bästa uppfylls.

Sammanfattning samt rekommendation
Vid ensam vårdnad behövs inget tillstånd från den andre föräldern vid flytt. Det betyder att du kan flytta till exempelvis Göteborg med ditt barn. Det du behöver göra är dock att informera pappan om detta, eftersom han fortfarande är umgängesförälder.

Vad gäller att pappan till ditt barn inte samarbetar och bryter mot beslut/överenskommelser som ni gjort tillsammans med familjerätten, finns det en möjlighet att vända sig till tingsrätten och be om verkställighetsbeslut. Om tingsrätten anser att ett verkställighetsbeslut är förenat med barnets bästa, kan de även besluta om att verkställighetsbeslutet ska förenas med ett vite. Då kan pappan behöva betala ett belopp för att han inte följer det som ni avtalat. Detta skulle jag rekommendera att du gör om samarbetet med pappan fungerar så pass dåligt att det går ut över ert barn.


Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och jag hoppas att situationen för dig och ditt barn lättar. Om du har fler funderingar kring detta, eller behöver hjälp med hur du ska göra vid ansökan om verkställighetsbeslut, kan du också höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04

Om du har fler frågor, är du alltid varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93181)