Flytta med sitt barn

2016-04-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag är intresserad av huruvida man kan flytta till en annan stad efter en skilsmässa om man har ett barn på 4 år och vad är avståndet till som kan flyttas?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad av ert barn. Enligt 6 kap 13 § FB ska föräldrarna vid gemensam vårdnad fatta beslut om barnet tillsammans. Enligt paragrafen får inte den ena föräldern utan den andres samtycke fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte det är uppenbart att det skulle vara för barnets bästa. Som exempel på beslut av ingripande betydelse är frågor om barnets boende. Att flytta iväg till en annan stad skulle alltså troligen räknas vara av ingripande betydelse och inte vara uppenbarligen behövt för barnets bästa, varpå den andra vårdnadshavaren måste samtycka till detta.

Om ni inte kan komma överens så rekommenderar jag er att inleda ett samarbetssamtal i enlighet med 6 kap 18 § FB. Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Samarbetssamtal är frivilliga. Som slutlig utväg kan domstolen bestämma vart barnet ska bo enligt 6 kap 14a § FB vilket alltså kräver att du väcker talan om boendefrågan.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81705)