Flytta med barnet vid gemensam vårdnad

2016-12-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Min dotter har ett barn som fyller 10 år i april 2017. Mamman och pappan är skilda sedan ca 4 år. Föräldrarna har gemensam vårdnad. Pappan ska ha barnet varannan helg. Mamman erbjuder honom att träffa barnet också vid andra tillfällen vilket pappan inte gör. Barnet vill inte träffa pappan längre då han bland annat talar illa om mamman. Han försöker även att dottern ska anamma hans religion. Barnet känner sig otrygg tillsammans med pappan. Hennes helgvistelse har varit sporadiska ända sedan skilsmässan pga av detta. Även när föräldrarna var gifta hade barnet svårt med pappan. Mamman och barnet ska nu flytta till en större bostad i samma bostadsområde som de bor idag. Frågan är om hon måste ha pappans godkännande till flytten? Flytten görs vid årsskiftet 16/17. Föräldrarna har och har haft väldigt liten kontakt efter skilsmässan. Egentligen är han väldigt lite intresserad av barnets väl och ve. Till exempel så deltar han inte när barnets skola kallar till samtal. Ps. Föräldrarna träffade familjerätten angående umgänget med pappan. Detta gav noll eller intet till resultat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 13 § FB ska föräldrarna gemensamt utöva beslutanderätten om de har gemensam vårdnad. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får i detta fall inte fattas av en förälder ensam. Barnets boende och skolgång är exempel på beslut som är av ingripande betydelse. Med andra ord får mamman alltså inte själv fatta beslut om att barnet ska flytta. Ifall mamman ändå, utan samtycke, skulle flytta med barnet skulle detta kunna utgöra egenmäktighet med barn vilket är straffbart. Detta gäller oavsett om pappans relation till barnet inte är så bra eller nära just då.

För att få flytta med barnet utan samtycke från den andra föräldern krävs det att man har ensam vårdnad om barnet, något som inte låter omöjligt i ert fall. Ni kan även ta kontakt med familjerättsbyrån i er kommun för att tillsammans samarbeta fram en bra lösning för både mamman och pappan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86514)