Flytta med barn vid gemensam vårdnad

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Gällande samtycke bostad.Jag är skild sedan 3 år. Vi har delad vårdnad om två söner 16 och 18 år där de bor hos oss varannan vecka. Vi bor bägge i Sthlms kommun ca 10 minuter ifrån varandra. Barnen är folkbokförda på min adress.Mitt ex har nu meddelat mig att hon har köpt hus i Nacka kommun och att de flyttar 8/5. Barnen går i skola i Huddinge kommun och har fram till nu haft skapligt nära till sina skolor från oss bägge. De spelar också fotboll i Stuvsta respektive Huddinge samt har större vänkretsen i Huddinge kommun. Mitt ex har inte efterfrågat mitt samtycke utan endast meddelat mig om denna förändring. Hon anser sig dock ha fått sönernas samtycke.Vad gäller i just detta fall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar på din fråga rör enbart den sonen som inte är myndig, vårdnaden består upp till myndig ålder vilket gör att er vuxna son från och med det att han fyllt 18 år inte omfattas av det jag skriver nedan. Han har full bestämmanderätt att flytta vart han önskar.

Flytt med barn vid gemensam vårdnad och växelvist boende

Huvudregeln är att en förälder vid gemensam vårdnad inte kan flytta med barnet utan den andra förälderns samtycke eftersom en flytt ses som ett ingripande beslut och därför måste godkännas av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § föräldrabalken). Ditt ex kan därför inte flytta med din ena son utan ditt samtycke, även om ett växelvist boende på grund av avståndet i praktiken skulle fungera. Däremot kommer sonens åsikt på grund av hans höga ålder vid en rättslig tvist om boendet tillmätas en stor betydelse. Önskar han att bo på ett visst ställe kommer domstolen mycket sannolikt döma till hans fördel (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?