Flytta med barn utan godkännande av den andra föräldern?

2020-03-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag bor med mina 2 barn varav ett av barnen bor hos mig på heltid (varannan helg hos pappa) och den andra varannan vecka. Jag är förlovad med en man som bor i Gävle sedan en tid tillbaka.Nu vill jag och flickan som bor hos mig flytta till honom i Gävle medans pojken vill gå färdigt skolan och bo kvar med pappa här för att sedan flytta vidare till oss. Barnens pappa vägrar skriva under för en flytt. Kan jag flytta ändå? Vi går hos familjerätten för samarbetssamtal och barnen har även där fått berätta vad de känner.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja är det jättebra att ni redan idag har kontakt med familjerätten för samarbetssamtal. Att vända sig till familjerätten brukar vara ett första steg att ta, för sådana situationer som ni befinner i er. Det som kan rådas, utifrån det du beskriver i din fråga är att INTE flytta ändå, trots att det är vad barnen vill. För om du flyttar ändå, utan den andra förälderns godkännande, kan du göra dig skyldig till umgängessabotage eller egenmäktigt förfarande med barn.

Umgängessabotage innebär att en förälder hindrar sitt barn från dess rätt om att umgås och ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB). Den förälder som gör sig skyldig till umgängessabotage kan bli av med vårdanden av barnet. Detta eftersom den förälder som utgör umgängessabotage anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen av sitt barn, vilket strider mot "barnets bästa", eftersom barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § FB. I ditt fall innebär detta att barnets pappa i sådant fall kan hävda att du utgör umgängessabotage till familjerätten, som sedan kan ta ärendet vidare till domstol där du sedan eventuellt kan bli av med vårdanden om ert barn.

Egenmäktig förfarande med barn innebär ett tillgreppsbrott och döms den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon av vårdnadshavarna till barnet. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Anledningen till ovanstående beror på att en flytt med ett barn anses som ett ingripande beslut för barnet, eftersom flytten påverkat barnets boende, skolgång, sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Därmed krävs ett godkännande från den andra föräldern/vårdnadshavaren. Om godkännande saknas, har den andra föräldern därmed ingen rätt att flytta med barnet enligt lag. Om det är som så i ditt fall, det vill säga att ni inte har den andra förälderns godkännande, måste du ansöka om ensam vårdnad, för att få beslutanderätt och därmed kunna flytta med ditt barn utan den andra förälderns godkännande. Dock ska det nämnas att det är sällsynt att rätten dömer ensam vårdnad till en förälder som vill flytta med sitt barn eftersom det som tidigare nämnt påverkar barnet på många sätt och som dessutom inverkar negativt på umgänget med det andra föräldern. I sådan mål är det "barnets bästa" och perspektiv som ges störst hänsyn, rätten kommer därmed att döma enligt vad som är bäst för barnet och inte utifrån förälderns önskemål.

Med detta sagt, råder jag dig till att INTE flytta med ert barn utan den andra förälderns godkännande. Jag råder er till att fortsätta med era samarbetssamtal. Men om du anser att samtalen inte leder någonstans eller att situationen inte blir något bättre, kontakta gärna någon av våra skickliga jurister här på Lawline, som kan hjälpa dig om att eventuellt ansöka om ensam vårdad.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (757)
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

Alla besvarade frågor (84692)