Flytta hemifrån som omyndig

2016-01-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag vill klargöra en sak om vårdnadshavares lagliga makt angående flytt; är det okej att flytta ut till lägenhet utan vårdnadshavares tillstånd när man är 16+ eller får dom bestämma tills man är 18+
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.

Av 6 kap. 11 § föräldrabalken framgår det att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ett samtycke från vårdnadshavaren erfordras således om man i egenskap av minderårig är angelägen om att flytta hemifrån. När man däremot har fyllt 18 år har man egen bestämmanderätt och kan därmed flytta bort utan någon som helst medgivande från ens föräldrar.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1545)
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn
2020-10-15 Kan man upphäva umgängesrätten?

Alla besvarade frågor (85159)