Flytta hemifrån som omyndig

2015-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar om jag är tvungen att ha mina föräldrars underskrift för att skriva ett första eller andrahandskontrakt på en bostad när jag är minderårig, om vi utgår från att jag har ett fast jobb och kan försörja mig själv, kan mina föräldrar fortfarande tvinga mig att bo kvar hemma?
SVAR

Hej! Tack för att du tar del den av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB) framgår det att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Mot bakgrund av att du är omyndig är ett medgivande från dina föräldrar ett obligatorium för att byte av bostad ska bli möjligt. Det ska även tilläggas att ni i egenskap av omyndig på motsvarande sätt inte kan åta förbindelser i enlighet med huvudregeln, jfr 9 kap. 1 § FB. Med detta sagt erfordras även underskrift från dina föräldrar.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1573)
2020-11-29 Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?

Alla besvarade frågor (86684)