Flytta ett barn till grannkommunen vid gemensam vårdnad

2020-05-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och barnens pappa har gemensam vårdnad och barnen bor varannan vecka hos oss. Båda bor inom staden. Men nu har jag fått information om att de har köpt hus i grannkommunen. Pappan har inte meddelat mig. Kan han göra så? Han menar på att resvägen är näst intill densamma. Skiljer 10 minuter. Men om barnen inte vill nu, eller inom en viss tid, bo där. Vad har jag för rättigheter/ skyldigheter för mina barn? De står skrivna hos mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledande anmärkningar
Inledande kan sägas att barn har rätt till en trygg och bra omvårdnad (6 kap 1 § FB), vilket är otroligt viktigt att ha i åtanke när man handskas med dessa frågor.

Generellt gäller även att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § FB).

Rättigheter för vårdnadshavare
I erat fall är vårdnaden gemensam, detta innebär att båda föräldrarna gemensamt bestämmer och ska fatta beslut över barnets personliga angelägenheter (6 kap 13 § FB). Detta innebär alltså att alla beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid, ska fattas gemensamt av er. Barnets boende är ett sådant ingripande beslut, och här krävs alltså ditt samtycke vid flytt. Ju äldre barnet är desto större hänsyn ska man ta till vad barnen har för åsikter och önskemål i frågorna.

Är de så att ena föräldern inte samtycker till en åtgärd och de i övrigt inte kan komma överens gäller att de nuvarande förhållandena ska bestå. Pappan ska med andra ord inte flytta. Socialnämnden kan även besluta om åtgärden får vidtas eller inte (6 kap 13 a § FB).

Är det så att barnets pappa flyttar mot din vilja, kan detta vara straffbart. Det gäller alltså att tänka igenom sina handlingar noggrant.

Min rekommendation
Jag råder dig att göra en noggrann överläggning kring ifall du verkligen vill motsätta dig att barnet flyttar till grannkommunen med sin pappa. Vill barnen inte flytta bör du kommunicera detta med pappan och försöka få honom att stanna för deras skull genom att hänvisa till barnets önskemål. Är det så att barnen inte verkar bry sig om flytten, är min rekommendation att inte motsätta dig flytten och inte starta en process genom den, då grannkommunen verkar ligga så nära. Är de så att du vill besluta om barnets angelägenheter ensam får du ansöka om ensam vårdnad.

Hoppas de va svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88317)