FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/02/2014

Flytt vid umgänge/gemensam vårdnad - tillstånd?

Hej! Min man är skild sedan 2,5 år tillbaka, han och exet har en son på 5,5 år tillsammans. Sonen har min man som boendeföräldern som behöll huset efter skilsmässan. Han jobbar dagtid och hon jobbade nattetid fram till i November förra året, hon blev uppsagd. Innan hon blev arbetslös delade de på umgänget med sonen varje dag. Vilket innebar att min man lämnade honom varje morgon till dagis, mamman hämtade sonen ca kl.13:30, därefter kom sonen sedan kom tillbaka till min man vid kl.18:00. De hade sonen varannan helg på heltid. Nu när hon är arbetslös har de haft möjligheten att ha sonen varannan vecka. För ett tag sedan har mamman träffat en annan och de planerar att hon ska flytta till honom 5,5 mil i från där vi bor nu. Hon vill ta med sig sonen som i vanliga fall inte tycker om förändringar varken vad gäller nya möbler till nya kläder. Nu vill hon då att han ska byta skola/dagis/ort/kompisar/ och möjligheten att få träffa pappan lika mycket som han gör nu. Själv säger sonen att han vill ha det som han hade det innan, att få sova hos pappa varje dag, men om hon nu skulle flytta med ny skola blir det endast varannan helg de får träffas. Far och son har en mycket god relation till varandra. Är detta rätt mot sonen och får hon flytta utan pappans godkännande? Kan de inte komma överens vad gör man då? Hon har även nu som avsikt att få bli boendeförälder för att lättare få flytta, har detta någon betydelse? Hur ska vi göra för att inte få ett scenario med varannan helg? //Bekymrad bonus mamma

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Utifrån de omständigheter du nämner så förutsätter jag att de har gemensam vårdnad, eftersom du nämner att mamman avser att ansöka om att bli boendeförälder och att din man idag är boendeförälder. Se 6 kap 14a§ föräldrabalken (ansökan om barnets boende kan endast väckas av en vårdnadshavare).

Först och främst så behöver inte mamman något godkännande från varken den andra vårdnadshavaren eller barnet för att få flytta. Med detta sagt så är en ledande tanke att beslut som berör barnet ska tas med barnets bästa i åtanke och i den mån ni inte anser att det är till barnets bästa är detta givetvis ett argument ni bör föra fram för mamman. Något generellt förbud finns dock inte.

Rörande hennes möjligheter att bli boendeförälder är detta något domstolen i fråga ytterst får ta ställning till i den mån ingen överenskommelse mellan dem kommer till stånd. 6 kap 14a§ föräldrabalken.  

I den mån ni inte når någon överenskommelse rörande skola eller andra viktiga inslag i barnets personliga förhållanden så kan det vara anledning att ansöka om ensam vårdnad. Eftersom en allmän förutsättning för gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna kan samarbeta i frågor som rör barnets personliga förhållande, såsom val av skola och dagis. 6 kap 11-13§§ jfr 6 kap 5§ föräldrabalken. 

Detta är dock en väldigt långtgående åtgärd som i domstol generellt inte anses vara barnets bästa, varav det kan vara svårt att få. 6 kap 5§ 2st. jfr 6 kap 2a§ föräldrabalken.

Såsom avslutande så finns det ingen rätt för mamman att bestämma att barnet nu ska byta skola eller att pappan endast ska ha umgänge varannan helg. Detta är således något ni får försöka komma överens så att ni båda blir nöjda och i yttersta fall så kan det bli aktuellt att exempelvis, som tidigare nämnt, ansöka om ensam vårdnad om ni anser att det är barnets bästa. 

Mvh,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000