Flytt till annan kommun

2016-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA
HejOm jag och min sambo vill köpa ett hus ihop i annan komun och vi vill ha kvar hyresrätten som säkerhet ett tag och övernattningslägenhet och även ta in inneboende som hjälp till kostnaden. Kan till exempel någon av oss stå kvar på hyresrättens adress och bägge står kvar på kontraket. Är detta något som skulle fungera? Vi har även två barn. Hur blir det isf med jobbskatten får den som står kvar på adressen betala skatt i denna komun? Spelar det även någon roll för förskolor osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresförhållande regleras främst i jordabalkens (JB) 12:e kapitelsom är även kallad hyreslagen. Medan bestämmelser om svenska skatter finns i inkomstskattelagen (IL) och regler om förskolor i skollagen.

I 12 kap. 42 § JB finns bestämmelsen om när hyresrätten är förverkat och hyresvärden får därmed säga upp hyresavtalet. Av de listade grunderna för uppsägning, folkbokföring på en annan adress är inte är med. Med andra ord, det finns ingen uttrycklig regel i hyreslagen som hindrar att någon står kvar på ett hyreskontrakt men är inskriven på annan adress.

Däremot ert hyresavtal skulle kunna innehålla villkor som nämner folkbokföring på annan adress som uppsägningsgrund. Detta är viktigt eftersom 12 kap. 42 § p. 8 JB säger att hyresgästens bryt av avtalsvillkor kan vara grund för uppsägning, förutsatt att det är av synnerlig vikt för hyresvärden. Ni bör därför kolla hyresavtalet för att se om ett sådant villkor finns med.

Å andra sidan, ni behöver inte oroa er för mycket om en av er står kvar på både adressen och kontraktet. Detta eftersom sambor har rätt att överta varandras hyresrätt som är er gemensam bostad, se 12 kap. 33 § JB.

När det gäller skatt på inkomst av tjänst (från jobbet) betalas skatten till den kommun där du var folkbokförd den 1:e november året innan inkomståret, 65 kap. 3 § IL. Det stämmer således att personen som är fortfarande inskriven på hyresrättens adress betalar i den kommun där hyresrätten ligger. Även personen som ändrar sin folkbokföring betalar inte i sin nya kommun till året efter adressändringen.

Era barn har rätt till plats på förskola i den kommun de är folkbokförda i, så kallad hemkommun, enligt 8 kap. 12 § skollagen. Barnets folkbokföring spelar alltså roll. Om det finns särskilda skäl kan hemkommunen ordna med en annan kommun att erbjuda förskoleplats på den andra kommunen, 8 kap. 12-13 § skollagen. De tittar då på barnets personliga förhållanden och att föräldrar bor i olika kommuner kan vara ett sådant särskilt skäl.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1805)
2020-11-30 Ersättning för skador vid andrahandsuthyrning
2020-11-29 Uppsägning av hyreskontrakt innan tillträdet pga omfattande mögelskador
2020-11-29 Städning efter dödsfall?
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (86777)