Flytt med barn vid gemensam vårdnad

2018-01-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag och min pojkvän och hans två barn ska flytta ihop. Problemet är att barnens mor vägrar godkänna flytten. Vi kommer flytta ca 1 kilometer inom samma kommun som dom bott tidigare i och även går i skolan. Min pojkvän har barnen skrivna hos sig men dom har delad vårdnad 50/50. Hon själv bor i grannkommunen och godkänner inte detta av ren avundsjuka och jävulskap.Vad händer när detta sker?Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 6 kap. 11 § föräldrabalken framgår att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I 6 kap. 13 § föräldrabalken framgår att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, gäller att båda har tillsammans rätt och skyldighet att bestämma i dessa frågor rörande barnet.

I bestämmelsens andra stycke framgår att den ena vårdnadshavaren i vissa fall kan ensam besluta i frågor som inte utan olägenhet kan uppskjutas. I samma stycke framgår dock att om det rör sig om beslut som är av ingripande betydelse för barnet måste beslut tas av båda vårdnadshavare gemensamt, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Barnets boende är en sådan sak som anses vara av ingripande betydelse för barnet. För att flytta med barnet krävs därför den andra vårdnadshavarens samtycke, och denna kan motsätta sig en sådan flytt.

Möjligheten finns dock att ansöka om ensam vårdnad eller vända sig till familjerätten och försöka få hjälp med att enas där.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98657)