Flytt av värdepapper till investeringssparkonto

2015-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har fått hem papper av CSN som ska skickas in för att de ska ta ett beslut om jag kommer bli återbetalningsskyldig direkt för de lån och bidrag jag fått utbetalat under 2013. Kort sammanfattat så hade jag ett fribelopp på ca 60 000 under våren och 75 000 under hösten 2013. Jag tjänade totalt ca 75 000 kr under hela året så inkomsten är inget problem.Problemet är att jag i maj månad flyttade mina fondpengar från ett sparkapitalkonto till ett investeringssparkonto efter råd med min bank. Anledningen till detta var att det var bättre ränta osv på det kontot samt att jag i framtiden inte skulle behöva oroa mig över att skatta på de fondvinster jag har gjort eftersom skatten på alla fondvinster jag gjort fram till dess skulle dras under 2013. Jag tänkte inte mer på det än att det lät bra och genomförde denna flytt av pengar.CSN har nu fått skatteverkets uppgifter om att jag har gjort en kapitalvinst på ca 100 000 kr, vilket gör att de menar att jag har överskridit mitt fribelopp. Men dessa fondvinster är egentligen fördelade över 20 år tillbaka i tiden och inte endast under 2013. Dock realiserades alla vinster under 2013 i samband med flytten av pengar.Har verkligen CSN rätt att kräva att jag betala tillbaka delar eller hela lånet nu direkt trots att jag bara gjort en överföring av pengar som vuxit i många många år?Om de inte har rätt, hur ska jag göra för att överklaga? Ringde upp CSN men personen jag pratade menade att jag inte har någon rätt till att slippa betala.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Genom att du har gjort en vinst under det året har du överskridit ditt fribelopp. Fribeloppet är den maxgräns för vad du får tjäna samtidigt som du får studiemedel från CSN. Med inkomst räknas lön, pengar du tjänar i ditt företag och kapitalvinster.

Även om du bara flyttade över fonderna till investeringssparkontot anses det som en avyttring 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (IL), här. Vid avyttringen uppstår det en kapitalvinst som är en inkomst. Att du ägt fonderna över flera år spelar tyvärr ingen roll utan vinsten hänförs till det år fonderna avyttras.

Av 5 kap 1 § Studiestödslagen, här, framgår det att om en studerande fått för högt studiemedel på grund av att hans överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka.

CSN har alltså rätt att kräva tillbaka delar av ditt lån. Ett investeringssparkonto är en jättebra skatteform för ditt långsiktiga sparande. Men i ditt fall var bankens råd ett riktigt bottennapp när de inte beaktade effekterna av flytten till kontot.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82582)