Flytt av badrum och kök i bostadsrätt

2017-07-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hejsan Lawline,Jag äger en bostadsrätt i Stockholm. Efter att ha bott ca ett år i lägenheten kom jag på att jag skulle vilja byta plats på köket och sovrummet för att få en bättre planlösning (mindre sovrum, större kök med öppnare planlösning och mer förvaring). Jag frågade vår bostadsrätts styrelse om denna renovering var ok att genomföra förutsatt att den skulle utföras fackmannamässigt men fick tyvärr nej som svarMotiveringen var enligt följande: "En medlem får företa förändringar i sin lägenhet. Väsentlig förändring får dock företas endast om det inte innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.Den förändring som ni önskar göra är enligt stadgarna ”en väsentlig förändring”. Till väsentlig förändring räknas bl.a. ändrad rördragning av befintliga ledningar och avlopp. Styrelsen har varit i kontakt med vår fastighetsskötare för att höra hans erfarenheter av att flytta kök till annan plats än där det ursprungligen är tänkt. Hans erfarenheter av detta är tyvärr inte så goda då det ofta medför problem med vatten, avlopp och ventilation. Men den tyngsta anledningen till att vi säger nej till ert förslag är att det kommer skapa olägenhet för de som bor under och ovanför. Läget som ni föreslår är den del av lägenheterna som är ”tysta zoner”, dvs där finns sovrummen."Har bostadsrättsföreningen med denna motivering rätt att hindra denna typ av renovering? http://www.dagensjuridik.se/2012/06/agare-till-bostadsratt-har-ratt-att-flytta-kok-och-badrum
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap 7 § Bostadsrättslagen (här) följer att bostadsrättshavaren måste ha styrelsens tillstånd för att i lägenheten få utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en sådan åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Detta innebär alltså precis som du säger att en bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen för förflyttning eller installation av våtutrymmen, toaletter och kök.

Även om det är fråga om väsentlig förändring av lägenheten ska styrelsen dock ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd i det enskilda fallet. Ett exempel då tillstånd kan vägras är att planlösningen ändras så att lägenheten blir svår att avyttra. Föreningens stadgar bör här kunna vara till ledning när det gäller att avgöra vilka förändringar som kan vara till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Det finns även en relevant bestämmelse i 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen (här)vilken säger att bostadsrättshavaren ska vid sin användning av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. En renovering av det slag du tänker dig kommer troligtvis att utsätta din omgivning för påtagliga störningar, men att de kommer bli av den art som avses i paragrafen och därför innebära en överträdelse är svårt att svara på.

Med anledning av dessa regler är mitt råd att du inte genomför renoveringen utan styrelsens tillstånd, främst för att undvika en rättspocess där du blir förlorande part. Omständigheterna i ditt fall kan vara annorlunda till skillnad från det rättsfall du länkat och det krävs en större utredning för att kunna avgöra om det är värt för dig att ta risken. De skäl som föreningen angett, att det kan medföra problem med vatten och avlopp osv, samt olägenheten för omgivningen är i min mening tungt vägande skäl till att neka renoveringen. Dessa skador/olägenheter måste föreningen dock kunna påvisa om ni hamnar i domstol, och bevisbördan landar alltså hos dem.

Hoppas du känner att du fick hjälp med din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1267)
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?
2021-12-29 Bostadsrättshavares rätt att använda eluttag på byggnaden

Alla besvarade frågor (98478)