Flickvän som testamentsvittne

2015-07-30 i Testamente
FRÅGA
Är det något hinder att den avlidnes flickvän har bevittnat den avlidnes testamente?
SVAR

Hej,

tack för din fråga.

Vem som kan vara testamentsvittne framgår av 10 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). Sambo och make får inte vara testamentsvittnen, däremot finns inget som säger att en flickvän inte får vara vittne. Det spelar inte heller någon roll om flickvännen sedan blev sambo med den avlidne. Det är förhållandena vid testamentets tillkomst som avgör.

Om flickvännen däremot omfattas av testamentet på något sätt blir situationen en annan, se 10 kap. 4 § 3 p. ÄB. Är så fallet riskerar testamentet att bli ogiltigt p.g.a. formfel. Det krävs dock att någon klandrar testamentet för att det ska bli ogiltigt.

Sist vill jag tillägga att det hur som helst inte är att rekommendera att flickvännen bevittnar testamentet. Skulle tvist uppstå kring exempelvis huruvida testatorn var vid sina sinnens fulla bruk så lär flickvännens vittnesmål tillmätas ganska liten vikt.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2645)
2020-10-29 Blir ett testamente en offentlig handling när testatorn avlidit?
2020-10-28 Kan jag testamentera till min bonusson?
2020-10-27 Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?

Alla besvarade frågor (85555)